10 vragen over onafhankelijke cliëntondersteuning

1. Wat is onafhankelijke cliëntondersteuning?
Onafhankelijke cliëntondersteuning betekent dat er altijd iemand is waarbij je terecht kunt met jouw vraag over ondersteuning, zorg, jeugdhulp, onderwijs, welzijn, wonen, werk of bijvoorbeeld inkomen. Iemand waarvan je zeker weet dat die je – alleen in jouw belang – kan ondersteunen. Iemand die de weg kent en veel kennis heeft.

2. Voor wie is onafhankelijke cliëntondersteuning?
Iedereen mag gebruik maken van cliëntondersteuning. Gratis. Voor vragen op alle leefgebieden. En voor alle leeftijden. Voor jezelf of voor iemand in jouw omgeving. Of je nu al ondersteuning of zorg ontvangt, of niet. Iedereen heeft hier recht op. Dit staat in de wet.

3. Wanneer kan ik een onafhankelijke cliëntondersteuner inschakelen?
Je kunt bij een cliëntondersteuner terecht voor al jouw vragen over ondersteuning, zorg, jeugdhulp, onderwijs, welzijn, wonen werk of bijvoorbeeld inkomen. Bijvoorbeeld als je een vraag hebt over de opvoeding of ontwikkeling van jouw kind. Over (zelfstandig) wonen of samenleven met iemand met een beperking. Over leren en werken. Of bijvoorbeeld regels en geldzaken.

Je kunt ook een cliëntondersteuner inschakelen als je graag wil dat iemand met je mee gaat naar een gesprek, met de gemeente, het wijkteam in jouw buurt of bijvoorbeeld het UWV. Die je helpt bij het doen van een aanvraag. Samen met jou bekijkt welke mogelijkheden er voor je zijn in wet- en regelgeving. Met je op zoek gaat naar passende zorg, een zorgorganisatie of je ondersteunt bij ontevredenheid. Of gewoon iemand die alles eens samen met jou op een rijtje zet, en vanuit jouw belang bekijkt welke mogelijkheden er zijn in jouw situatie.

4. Waarom is de ondersteuning onafhankelijk?
Onafhankelijk betekent dat de cliëntondersteuner naast je staat en samen met jou bekijkt wat het beste is in jouw situatie. Jouw belang staat daarbij voorop. De cliëntondersteuner heeft geen belang bij een bepaalde zorgaanbieder. Ook neemt hij of zij geen beslissingen over de toekenning van zorg of bijvoorbeeld een uitkering. Wel kan de cliëntondersteuner je helpen om een aanvraag te doen. De cliëntondersteuner geeft je informatie en advies, of kan samen met jou bekijken wat er nodig is om verder te komen. Maar je neemt hierin altijd zelf de beslissingen.

5. Welke kennis heeft een onafhankelijke cliëntondersteuner?
De cliëntondersteuners van MEE weten veel over leven met beperkingen. (Licht) verstandelijke, zintuiglijke of lichamelijke beperkingen. Maar ook chronische ziekten, niet-aangeboren hersenletsel of bijvoorbeeld autisme. Ook ouderen of bijvoorbeeld mensen met psychische klachten kunnen bij hen terecht. De cliëntondersteuner heeft veel kennis over wet- en regelgeving. En kent de weg in jouw buurt.

6. Moet ik iets betalen?
Cliëntondersteuning is gratis. Je hoeft niets te betalen. Ook geen eigen bijdrage. Iedereen heeft recht op cliëntondersteuning. Dit staat in de wet.

7. Heb ik een doorverwijzing of indicatie nodig?
Je hebt geen doorverwijzing of indicatie nodig om gebruik te maken van cliëntondersteuning. Iedereen heeft hier recht op. Dit staat in de wet.

8. Waar kan ik terecht?
Dit hangt af van waar je woont. In de meeste gemeenten kun je rechtstreeks contact opnemen met MEE. Wanneer je een indicatie voor langdurige zorg hebt, kun je altijd rechtstreeks contact opnemen met MEE. Bekijk de contactgegevens in jouw gemeente door in de rechterkolom bij ‘MEE in mijn gemeente’ jouw gemeente aan te klikken.

9. Er zitten ook cliëntondersteuners in het wijkteam in mijn buurt. Wat is het verschil?
Sommige gemeenten hebben een wijk- of gebiedsteam in jouw buurt. In deze teams zitten hulpverleners van verschillende organisaties. Soms zitten daar ook cliëntondersteuners van MEE in. Voor alle cliëntondersteuners van MEE geldt dat zij geen belang hebben bij een bepaalde zorgaanbieder. Of beslissingen nemen over de toekenning van zorg of bijvoorbeeld een uitkering. Wel kan de cliëntondersteuner je helpen om een aanvraag te doen. De cliëntondersteuners gaan altijd uit van jouw belang en kijken samen met jou wat het beste is in jouw situatie.

In de meeste gemeenten kun jezelf kiezen of je naar het wijkteam gaat met jouw vraag of liever iemand buiten het wijkteam spreekt. Je kunt dan rechtstreeks contact opnemen met een cliëntondersteuner van MEE. Deze cliëntondersteuner zit niet in het wijkteam. Net wat jij het prettigst vindt. Deze cliëntondersteuner kan ook met je mee gaan naar een gesprek met het wijkteam, zodat je nooit met één en dezelfde persoon te maken hebt. Wanneer je een indicatie voor langdurige zorg hebt, kun je altijd rechtstreeks contact opnemen met MEE. Bekijk de contactgegevens in jouw gemeente door in de rechterkolom bij ‘MEE in mijn gemeente’ jouw gemeente aan te klikken.

10. Wat kan mij helpen in het gesprek met instanties?
In de wet staat dat iedereen er recht op heeft om een cliëntondersteuner mee te nemen naar een gesprek. Met de gemeente, een wijkteam, het CJG of bijvoorbeeld het UWV. De cliëntondersteuner kan je bijvoorbeeld helpen om jouw situatie op een rijtje te zetten en goed onder woorden te brengen. Ook kan de cliëntondersteuner je helpen om het gesprek samen voor te bereiden. Ook heeft MEE een aantal checklists die je kunnen helpen in de voorbereiding op een gesprek met instanties. Download deze checklists > Er is ook een checklists om je te helpen bij het opstellen, evalueren of bijstellen van jouw zorgplan. Download deze checklist>

 

Contact