Overzicht

Reismaatjes gezocht voor deelnemers MEE op Weg

29, sep, 2022

Word vrijwilliger van MEE op Weg

MEE Oost is voor de regio Doesburg, ‘s Heerenberg en Doetinchem op zoek naar enthousiaste, betrokken vrijwilligers voor het vervoersproject MEE op Weg. In dit vervoersproject oefenen deelnemers de route naar school, werk of sportclub samen met een Reismaatje. Dat kan op de fiets, met het openbaar vervoer of lopend.

Zelfstandig reizen geeft mensen met een beperking vrijheid. Vrijheid om eigen keuzes te maken. Vrijheid om mee te doen in de samenleving. Vrijheid om niet afhankelijk te zijn van speciaal vervoer. Het project MEE op Weg is daarom meer dan alleen leren reizen van a naar b. Het is een manier om zelfvertrouwen te krijgen. Om te ontdekken dat er zo veel is dat wél kan.

Wie helpt onze deelnemers op weg?
Voor twee deelnemers die zelfstandig willen leren reizen met de fiets en het openbaar vervoer zijn wij op zoek naar enthousiaste reismaatjes:

 • Voor een jongen van 16 jaar zoeken wij iemand die hem wil helpen zelfstandig te leren reizen met het OV vanuit zijn woonplaats ‘s Heerenberg naar school in Doetinchem.
 • Twee jongens (12 jaar en 13 jaar) willen zelfstandig leren fietsen vanuit Doesburg naar Doetinchem. Wij zoeken 2 reismaatjes.

Ben je 18 jaar of ouder en vind je het leuk om een ander te helpen? Neem voor informatie of aanmelding vrijblijvend contact op met Sabine Hollak via tel: 06 – 30 99 83 55 of e-mail: s.hollak@meeijsseloevers.nl.

Meer informatie over MEE op Weg en Reismaatjes.

Help jij vriendschappen opbouwen in Olst-Wijhe?

18, aug, 2022

MEE IJsseloevers kan jouw hulp goed gebruiken in de gemeente Olst-Wijhe voor de Vriendenkring. Een vriendenkring is een groep voor mensen die moeilijk leren of een verstandelijke beperking hebben. “Ieder mens heeft behoefte aan vriendschappen, maar veel mensen vinden het moeilijk om vrienden te maken. De Vriendenkring helpt daarbij”, vertellen consulenten van MEE IJsseloevers.

Zes personen per vriendenkring
In de vriendenkringen is er plek voor ongeveer zes personen per groep. Een consulent van MEE begeleidt samen met een vrijwilliger de bijeenkomsten van de vriendenkringen. De begeleiders helpen bij het organiseren van activiteiten, ze stimuleren de vrienden om ideeën te bedenken en afspraken met elkaar te maken en geven tips om de vriendschappen te onderhouden. Het idee is dat de begeleiders zichzelf na verloop van tijd overbodig maken omdat de vriendenkring kan functioneren als een zelfstandige vriendengroep.

Vrijwilligers gezocht
Wil en kan jij een aantal uur per maand vrijmaken om een vriendenkring te ondersteunen? En heb je affiniteit met de doelgroep? Dan komt MEE IJsseloevers graag met je in contact. Om te zorgen dat de vriendenkring een vaste begeleider krijgt, vraagt MEE van vrijwilligers om zich voor minimaal een jaar aan de vriendenkring te binden. Daarnaast wordt altijd gevraagd een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) te overleggen.

Meer informatie en aanmelden
Voor meer informatie en aanmelden kun je telefonisch contact opnemen met Paula Keilholtz 06 – 10009499 of Laura Wenneker via 06 – 51003789. Of stuur een e-mail naar: p.keilholtz@meeijsseloevers.nl of l.wenneker@meeijsseloevers.nl

 

Neploverboy-actie in het uitgaansgebied van Apeldoorn

01, aug, 2022

Afgelopen zaterdagavond is in het uitgaansleven van Apeldoorn een neploverboy-actie gehouden. De actie werd gehouden om jongeren ervan bewust te maken dat zij eenvoudig het slachtoffer kunnen worden van een loverboy.

Groepjes neploverboys en neplovergirls spraken jongens en meiden aan op een manier zoals ook loverboys zouden doen. Op die manier probeerden zij de jongeren over te halen om persoonlijke gegevens te verstrekken, mee te gaan voor een (erotische) fotoshoot of een account te starten op online platform OnlyFans. Hiermee kunnen mensen via een maandelijks lidmaatschap betalen voor een (seksueel)content (foto’s, video’s en livestreams). Wanneer de aangesproken jongens of meiden hiertoe bereid waren, maakten de neploverboys en -girls bekend dat er een actie gaande was en gingen preventiewerkers met de jongeren in gesprek.

Daarnaast werden er deze avond bierviltjes op onbeheerde glazen drank gelegd met de tekst: “dit had GHB kunnen zijn”. Juist omdat het drogeren van jongeren tijdens het uitgaan kan leiden tot seksueel geweld of als methode wordt ingezet om jongeren te ronselen voor (seksuele) uitbuiting.

Opvallend
Met name de neplovergirls hadden met regelmaat succes. Al snel liet de eerste jongere zich verleiden om mee te gaan voor meer informatie over OnlyFans, maar ook voor geld verdienen via modellenwerk. Een veel gehoorde reactie was: “je ziet er zo gewoon en betrouwbaar uit. Doen meisjes dit ook?”. Van de aangesproken jongeren was uiteindelijk zo’n 60% bereid om vrienden en vriendinnen in de steek te laten om alleen mee te gaan met de neploverboys en -girls.

Het plaatsen van bierviltjes op onbeheerde glazen, verliep beduidend moeizamer. Over het algemeen pasten de jongeren erg goed op hun drankje en namen niet zomaar een drankje aan. Goed om te zien dat de jongeren hier zo alert op zijn!

Preventie
De activiteit werd georganiseerd en uitgevoerd door de preventie werkgroep (JIP Apeldoorn, MEE Veluwe, GGD) van de ketenaanpak loverboys/jeugdprostitutie, in samenwerking met politie en in opdracht van de gemeente Apeldoorn.

Het doel is om jonge meiden en jongens zich bewust te maken van de werkwijze van loverboys, het gesprek aan te gaan en vooral ook handvatten te geven hoe je zaken voor jezelf veilig kan maken en houden. Deze activiteit is onderdeel van de preventie-aanpak. Andere onderdelen zijn gastlessen op scholen en trainingen voor professionals.

Wil je meer weten? Neem dan contact met ons op via 088 633 0633.

Kabinet zet in op borging gespecialiseerde cliëntondersteuning

12, jul, 2022

Minister Helder van Langdurige Zorg en Sport heeft besloten om gespecialiseerde cliëntondersteuning in ieder geval tot 2027 voort te zetten. De ondersteuning die vanuit pilots werd geboden aan mensen die te maken hebben met complexe (zorg)vragen en hun naasten wordt hiermee geborgd.

De pilots ondersteunen specifieke doelgroepen: de Copiloten voor mensen met zeer ernstige verstandelijke meervoudige beperkingen (ZEVMB), de Netwerkgidsen voor mensen met een (lichte) verstandelijke beperking (LVB), de Casemanagers Hersenletsel voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) en de Bondgenoten zijn er voor naasten van mensen met andere complexe ondersteuningsvragen.

Meerwaarde gespecialiseerde cliëntondersteuning
Onafhankelijk onderzoek naar de effecten van de pilots toont aan dat de inzet van gespecialiseerde cliëntondersteuning leidt tot:

 • Cliënten en hun naasten ervaren weer hoop en perspectief en meer levensgeluk.
 • Naasten voelen zich gesterkt en gesteund.
 • Zorgkosten en maatschappelijke kosten worden bespaard.
 • Inzet van instanties en zorgverleners verloopt efficiënter, er komt meer samenhang.
 • Knelpunten komen systematisch in beeld en worden effectief geagendeerd.
 • Verbetering in communicatie tussen zorgaanbieders, behandelaren, naasten en cliënten.
 • De reguliere onafhankelijke cliëntondersteuners profiteren van de kennis en het netwerk van gespecialiseerde cliëntondersteuners (beiden werken nauw samen).

Gespecialiseerde cliëntondersteuning voor 3000 gezinnen
Voor de minister is de aangetoonde meerwaarde van gespecialiseerde cliëntondersteuning reden om deze langdurig beschikbaar te blijven stellen voor de mensen die nu ondersteuning krijgen in de pilots. Daarnaast zijn er extra middelen beschikbaar om de pilots uit te breiden. Hiermee wil de minister bereiken dat in 2026 ongeveer 3.000 gezinnen en hun naasten gespecialiseerde cliëntondersteuning kunnen krijgen.

Ook is besloten dat de manier van werken uit de pilots wordt voortgezet. Daardoor kunnen de gespecialiseerde cliëntondersteuners blijven werken zoals zij nu doen: domeinoverstijgend (over zorgdomeinen heen en levensbreed), naasten ook ondersteunen indien nodig, betrokken zijn zo lang en intensief als nodig is met gespecialiseerde kennis over de doelgroep en zorgen voor een landelijke signalerings- en leerfunctie. Met deze uitgangspunten wordt de borging in 2023 vormgegeven.

Minder stress en meer rust
Sander Olsthoorn, projectleider Netwerkgids, is erg blij met het besluit van minister Helder: “Dit is vooral geweldig nieuws voor al die gezinnen die te maken hebben met een complexe zorgvraag. Met een gespecialiseerde cliëntondersteuner naast zich voelen zij zich gehoord en ondersteund, hierdoor ervaren ze minder stress en krijgen ze meer rust. Naasten krijgen weer meer ruimte voor hun eigen leven. Wij gaan ons dus vanuit de pilots met volle kracht inzetten voor de borging en uitbreiding van gespecialiseerde cliëntondersteuning, zodat we kunnen blijven doen wat nodig is voor deze mensen.”

Meer weten? Neem dan contact met ons op via: 088 633 0633.

Nationaal gesprek Uitbuiting

12, jul, 2022

Maandag 4 juli vond de derde van vier ronde tafels plaats van het Nationaal gesprek Uitbuiting & LVB, georganiseerd door Koraal, CoMensha en MEE Samen. Deze derde regiotafel was voor Oost-Nederland, waarbij de heer Ahmed Marcouch (burgemeester van Arnhem) gastheer was.

Het was wederom een waardevolle bijeenkomst, waar we veel partijen uit de keten mochten ontvangen, zoals de Nationaal rapporteur mensenhandel, ervaringsdeskundigen, de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten), de projectleider Samen tegen mensenhandel (ministerie van Justitie en Veiligheid), verschillende zorgpartners en anderen.Het doel van het Nationaal gesprek Uitbuiting & LVB is het in kaart brengen van knelpunten rondom de problematiek uitbuiting bij mensen met een licht verstandelijke beperking, mogelijke oplossingen hiervoor en wat we hiervoor landelijk nodig hebben. De uitkomsten van de gesprekken bundelen we en zullen we na de zomer aanbieden aan de ministeries JenV en VWS en de Kamerleden van de Eerste en de Tweede kamer als input voor het landelijke programma Samen tegen mensenhandel.

Binnen de groep van mensen die in aanraking komt met mensenhandel, vormen mensen met een licht verstandelijke beperking een groep die extra aandacht moet krijgen. Zij zijn extra kwetsbaar voor vormen van mensenhandel zoals criminele en seksuele uitbuiting. Slachtoffers van mensenhandel komen beperkt en vaak laat in beeld. We lijken in Nederland slachtoffers van mensenhandel niet goed genoeg te kunnen beschermen en zijn derhalve onvoldoende in staat om herhaling of erger te voorkomen.

Laten we er samen voor zorgen dat voor mensen met een licht verstandelijke beperking de kans verkleind wordt dat ze uitgebuit worden en laten we hen passende hulp bieden.

Overzicht van de ronde tafels:

 • Ronde tafel Zuid-Nederland; 21 april 2022 bij burgemeester Vlecken in Weert (klik hier voor meer informatie)
 • Ronde tafel Noord- en Zuid-Holland; 30 juni 2022 bij burgmeester Oskam in Capelle aan den IJssel
 • Ronde tafel Oost-Nederland; 4 juli 2022 bij burgemeester Marcouch in Arnhem
 • Ronde tafel Noord-Nederland; 15 september 2022 bij burgemeester Schuiling in Groningen

 

Meer weten over LVB en Uitbuiting. Neem dan contact met ons op via: 088 633 0633.

Bron: koraal.nl

 

Seksueel grensoverschrijdend gedrag: hoe ga je ermee om?

27, jan, 2022

De uitzending van BOOS over seksueel grensoverschrijdend gedrag bij medewerkers van The Voice maakte veel los. Duidelijk is, dat het een groot maatschappelijk probleem is dat overal voorkomt: ook in het onderwijs, de zorg, op straat of bij de zorgboerderij. MEE heeft uitgebreide expertise op dit terrein. We begeleiden slachtoffers zelf, leren kwetsbare inwoners (en hun ouders) hoe zij zich kunnen wapenen tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag en we trainen professionals in hoe zij met dit onderwerp omgaan. 

Kijk niet weg maar pak het aan

De uitzending maakt weer eens duidelijk hoe onzichtbaar maar aanwezig het probleem is. We roepen je dan ook op, als gemeente, onderwijsinstelling, zorginstelling of activiteitencentrum: kijk niet weg maar pak het aan! Iedereen heeft hierin een verantwoordelijkheid, vanuit de eigen rol.

Voor wie is ons aanbod?

 • MEE traint professionals zoals docenten, zorgverleners en begeleiders op activiteitencentra in hun contact met cliënten over seksualiteit en intimiteit.
 • MEE begeleidt kwetsbare mensen (en hun ouders) individueel en collectief, zoals jongeren en slachtoffers van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Wat kan MEE betekenen

Onze expertise is breed en ons aanbod is zowel individueel als collectief. Voorbeelden van specifiek aanbod rondom seksueel grensoverschrijdend gedrag:

 • Collectieve cursussen en gespreksgroepen, zoals Girls Talk / Boys Talk/Make a move.
 • Individuele trajecten: inwoners worden via gemeente of zorginstelling aangemeld voor een individueel traject over seksualiteit en intimiteit. Hierin krijgen zij inzicht in hun behoeften, mogelijkheden en grenzen en hoe hiermee om te gaan.
 • Voorlichting voor ouders over seksualiteit en grenzen in de opvoeding.
 • Trainingen aan professionals: denk aan het vergroten van kennis over en het herkennen van bijvoorbeeld seksueel overschrijdend gedrag, fysiek en via social media (zoals grooming).

Mogelijkheden bespreken of meer weten? Neem vooral contact op met Sylvia Swart, Business Development Manager: s.swart@meesamen.nl, 06 – 10 96 08 44. Of laat ons contact opnemen.

Samenwerken met MEE

Gebleken is dat kwetsbare mensen met een beperking vaker slachtoffer zijn van seksueel overschrijdend gedrag dan andere kwetsbare mensen. Juist omdat MEE zich erop richt dat mensen met een beperking volwaardig kunnen meedoen, heeft dit thema onze aandacht. Maar bouwen aan een samenleving waarin iedereen meedoet, dat doe je met elkaar. We hechten dan ook veel waarde aan de samenwerking met onze partners, die via onze dienstverlening meebouwen aan een inclusieve samenleving.

Heropening Financieel Trefpunt in wijkcentrum Stad

13, jul, 2021

Op dinsdag 6 juli heropende het Financieel Trefpunt in wijkcentrum Stad aan de Houtkamp in Harderwijk. Het afgelopen jaar was het alleen mogelijk om op afspraak langs te komen bij het financieel trefpunt. Vrije inloop is nu weer mogelijk.

Bij het Financieel Trefpunt kunnen inwoners terecht met vragen over geld en schulden. Bijvoorbeeld wanneer zij moeite hebben met rondkomen of achterlopen met betalingen. Of veel ongeopende post hebben en niet weten hoe zij dit probleem kunnen oplossen. Bezoekers worden ontvangen door een gastvrouw of gastheer. Vervolgens wordt gekeken bij welke organisatie de vraag het best past.

In het Financieel Trefpunt werken diverse organisaties samen: ZorgDat, Stimenz, Humanitas, Plangroep, MEE Veluwe en Over Rood. Ook ZZP’ers kunnen met financiële vragen terecht bij het Financieel Trefpunt. Zij worden in contact gebracht, afhankelijk van de vraag, met een vrijwilliger van Over Rood, schuldhulpdienstverlener Plangroep.

Spreekuur en contact opnemen
Het loket van het Financieel Trefpunt is te vinden in wijkcentrum Stad aan Houtkamp 33. Het spreekuur is op dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur. Op werkdagen kunnen inwoners bellen met (0341) 434 656 of mailen naar financieeltrefpuntharderwijk@zorgdat.nl. Zij hoeven geen afspraak te maken en de hulp is gratis. Is het niet mogelijk om op het tijdstip van het spreekuur te komen, dan kan ook dat per mail of telefonisch gemeld worden.

Door de geldende coronamaatregelen mogen vier personen in de wachtruimte plaatsnemen. Zijn er meer dan vier wachtenden dan noteert de gastvrouw de gegevens en maakt een afspraak op een later tijdstip.

Mensen die willen weten hoe de financiële stand van zaken is voordat men naar het Financieel Trefpunt gaat en welke hulp beschikbaar is in de gemeente Harderwijk kunnen terecht op geldfit.nl. De test op geldfit.nl geeft inzicht in de financiële situatie.

In beleid jeugdbescherming is positionering cliëntondersteuning gemiste kans

12, jul, 2021

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de ministeries van Justitie en Veiligheid (JenV) en die van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) hebben gezamenlijk een beleidsnota laten opstellen met een toekomstscenario voor kind- en jeugdbescherming. Via internetconsultatie heeft MEE NL aandacht gevraagd voor een betere positionering van onafhankelijke cliëntondersteuning in dit scenario.

Het huidige systeem van jeugdbescherming is complex en knelt. JenV, VWS en VNG willen de jeugdbescherming daarom effectiever en slimmer organiseren. In het ‘Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming’ wordt een nieuwe structuur voorgesteld om de afstand tussen de hulpverlening en het gezin kleiner te maken door de oprichting van lokale teams met één vast aanspreekpunt. Dit is een stap in de goede richting naar een structuur, die uitgaat van de behoefte van gezinnen en die het vertrouwen ondersteunt.

Cliëntondersteuning onmisbare schakel voor vertrouwen in overheid

In haar reactie op het Toekomstscenario schrijft MEE NL blij te zijn met de expliciete aandacht voor clientondersteuning. Vanuit cliëntperspectief is onafhankelijke cliëntondersteuning een onmisbare schakel bij het (herstellen van) vertrouwen. De doelgroep kampt vaak met wantrouwen richting overheidsinstanties. Tegelijkertijd ziet MEE NL de positionering en beperkte inzet van cliëntondersteuning als een gemiste kans.

Positioneer cliëntondersteuning naast het gezin

MEE NL pleit ervoor onafhankelijke cliëntondersteuning te positioneren naast het gezin. Een onafhankelijke cliëntondersteuner handelt in het belang van het gezin, versterkt de eigen regie, kan als ‘vertaler’ de complexe zorg- en ondersteuningswereld begrijpelijk maken en is zo een belangrijke voorwaarde om het vertrouwen te herstellen.

4 Punten voor betere benutting cliëntondersteuning bij jeugdbescherming

Om onafhankelijke cliëntondersteuning bij kind- en jeugdbescherming beter te benutten, komt MEE NL met de volgende concrete voorstellen:

 1. Alle gezinnen met zorg- en hulpvragen worden aan het begin van het proces, liefst door gemeenten, actief in contact gebracht met een onafhankelijk cliëntondersteuner.
 2. Het gezin behoudt hierdoor zelf de regie. Een onafhankelijk cliëntondersteuner is preventief vanaf het begin betrokken bij de zoektocht naar de passende zorg- en hulpverlening door het lokale team en blijft gedurende het proces naast het gezin staan.
 3. Deze cliëntondersteuner versterkt het gezin zelf, alsmede het sociaal netwerk en steunsysteem. Zo wordt de eigen regie versterkt.
 4. De cliëntondersteuner werkt tot slot domeinoverstijgend en levensbreed. Hierdoor hebben het gezin en hun naasten één vertrouwd aanspreekpunt, die zowel preventief als kortdurend ondersteunt, bijvoorbeeld door het meebewegen van het voorliggende veld naar andere vormen van specialistischere zorg.

Download hier de Inbreng MEE NL  

Toekomstscenario Kind- en Jeugdbescherming (pdf).

 

Verkiezingsdebat preventie, gezonde leefstijl, sport en bewegen

11, mrt, 2021

Op donderdag 4 maart vond een verkiezingsdebat plaats met als thema preventie, gezonde leefstijl, sport en bewegen. Het debat, uitgezonden door Nieuwspoort, is hieronder volledig terug te kijken.

‘Bemoedigingscadeautje voor jeugd en gezinnen in gemeente Staphorst’

08, feb, 2021

Een samenwerking tussen gemeente Staphorst, MEE IJsseloevers, steunpunt mantelzorg Carinova, stichting Schuilplaats en de jongerenwerkers van Saam welzijn.

We lezen en zien allemaal om ons heen dat de eenzaamheid en/of verveling onder kinderen en jongeren toeneemt. Daarom willen wij als (hulpverlening)organisaties, graag een extraatje aanbieden in deze lastige tijd. Met een budget dat is beschikbaar gesteld vanuit de overheid, bieden we een cadeautje voor thuis aan. Zo kan er worden gekozen uit een gezelschapspelletje, een vogelnestkastje om zelf in elkaar te zetten, of een creatief pakketje. We willen graag iets extra’s doen en hier mee ook laten weten dat we beschikbaar zijn in deze tijd.

Wilt u graag zo’n pakketje aanvragen voor u zoon en/of dochter? Dan kan dat. Dit mag u doen via n.knol@saamwelzijn.nl. Geef de naam en het adres door, de leeftijden en de voorkeur voor een spel, een creatief pakketje of een vogelnestkastje. Zolang de voorraad strekt. Max 2 per gezin. Opgeven kan tot en met 15 februari. Het aanbod is verdeeld in 2 leeftijdscategorieën 6-12 en 12+.