Advies en projectleiding

Het creëren van een inclusieve samenleving gaat soms gepaard met (complexe) vraagstukken over meedoen waar geen pasklaar antwoord op bestaat. Bijvoorbeeld omdat het heel erg afhankelijk is van de eigenschappen van een bepaalde doelgroep, de specifieke cultuur van een organisatie, de lokale kleur in een bepaald gebied of de aanwezigheid en samenstelling van (sociale) partners. Onder advies en projectleiding verstaat MEE enerzijds de rol van specialist en anderzijds van verbinder. MEE adviseert organisaties over de aanpak van dergelijke vraagstukken en neemt indien gewenst de projectleiding op zich, zodat alles in werking wordt gesteld om meedoen effectief mogelijk te maken.

Juist bij sociale vraagstukken is het een valkuil om snel in de oplossingsmodus te schieten. Bij MEE staat dan ook het effectdenken centraal. Door eerst samen in te zoomen op het vraagstuk in relatie tot de specifieke context, alvorens doelen en resultaten te formuleren. En alleen die activiteiten in te zetten die verband houden met deze resultaten. Alleen dan bereiken we datgene wat beoogd is.

MEE geeft advies en projectleiding op alle vraagstukken die mensen met een beperking raken, zoals tijdig signaleren en preventie, ketenaanpak en samenwerking, steun organiseren, zelfstandig wonen, gezond leven en werken. Bijvoorbeeld:

Bent u meer geïnteresseerd in advies voor uw cliënten, klanten of bijvoorbeeld medewerkers op individueel niveau (casuïstiek)? Dan kunt u gebruik maken van specialistische expertise op afroep beschikbaar.

Eens sparren over uw vraagstuk? Neem contact  op met een van onze projectleider.

Eens sparren?

Op de hoogte blijven? Schrijf je in!

Contact