Laden Evenementen

« All Events

  • Dit evenement is voorbij.

Online mini-symposium ‘De X-factor in ketenaanpak en samenwerking: voorkomen van misbruik bij LVB uitgelicht’

25 juni 2020 - 14:30 - 17:00

Op 25 juni organiseert MEE het mini-symposium ‘Op zoek naar de X-factor in ketenaanpak en samenwerking: de keten rondom voorkomen van misbruik bij LVB uitgelicht’. U bent van harte uitgenodigd!

Datum:                       25 juni
Tijd:                            14.30 – 17.00 uur
Locatie:                      Online (instructie volgt later na aanmelding)
Kosten:                      Gratis*

Thema
De focus op preventie, schaarste in middelen en de zoektocht naar efficiëntie in de keten komen samen in een stijgende vraag naar ketenaanpak en samenwerking. Het belang van tijdig signaleren, zowel in leeftijd als proces, viert hoogtij. Want voorkomen is in allerlei opzichten beter dan genezen. Ook omdat het loont. Zo wordt er steeds meer onderzoek gedaan naar het effect van vroegsignalering. Dit vertaalt zich zichtbaar in een uitgesproken wens, wil of zelfs plicht om signalen van problemen die kunnen leiden tot (ernstige) ‘gezondheidsschade’ tijdig te herkennen en direct adequaat aan te pakken. Van ingrijpende wetswijzigingen en aangescherpte meldcodes tot actieplannen van brancheorganisaties en belangenverenigingen, allianties, convenanten en verdragen.

Bij mensen met een beperking zijn problemen in het ene domein nog sterker van invloed op andere domeinen. In die stapeling van problemen ligt echter ook de oplossing: een integrale aanpak. Door een vraag of probleem niet geïsoleerd vanuit één domein te benaderen, valt er veel winst te behalen. Het oplossen van drempels kan zodoende een positieve kettingreactie veroorzaken.

Wat zijn de succesfactoren van ketenaanpak en samenwerking? Wat kunnen we leren van recente, maar ook al jaren goed functionerende initiatieven voor samenwerking rondom het voorkomen van misbruik bij mensen met een licht verstandelijke beperking in de regio? En wat maakt dat deze ketenaanpak nu ‘opgeknipt’ is (financieel misbruik, mensenhandel, criminaliteit), waarbij toch ook stee vast een aantal dezelfde partijen telkens een rol spelen? Zou een bredere ketenaanpak effectiever of op z’n minst efficiënter werken? Of is deze gescheiden benadering juist de succesfactor (focus)?

Programma
In het eerste uur leiden diverse betrokken partijen vanuit verschillende invalshoeken en perspectieven het onderwerp in, zoals Dr. Jelly Zuidersma (lector Hanzehogeschool Groningen), Oscar Balkenende (coördinator Lokale Allianties Veilig Financieel Ouder Worden), Hanneke ten Have (zorgcoördinator Ketenaanpak jeugdprostitutie) en ervaringsdeskundigen. Hoe ervaren zij dit vraagstuk? Het tweede uur staat in het teken van het nader uitwisselen van kennis en ervaringen tussen de inleiders en het publiek onderling. Welke vragen roept het op? Zijn er aanvullende voorbeelden of ervaringen te delen? Wat staat ons te doen?

 

 

 

Het doel van de mini-symposia die MEE organiseert is inspireren met en verbinden van actuele onderwerpen rondom meedoen en de partijen die hierbij betrokken zijn. Agenderen, partijen bij elkaar brengen, aanjagen. Het succes van de middag wordt bepaald door de kennis en ervaring die gedeeld wordt vanuit de inleiders enerzijds en de interactie en bijdrage vanuit het publiek anderzijds. Stuur deze uitnodiging gerust door binnen uw netwerk.

* Deelname aan het mini-symposium is gratis. Kunt u toch onverhoopt niet deelnemen, meldt u zich dan tijdig af 

Details

Datum:
25 juni 2020
Tijd:
14:30 - 17:00

Organisator

MEE

Contact