Mini-symposium - Toekomstbestendig steun organiseren (voor de meest kwetsbare doelgroepen) - verplaatst - MEE voor mij
Laden Evenementen

« All Events

  • Dit evenement is voorbij.

Mini-symposium – Toekomstbestendig steun organiseren (voor de meest kwetsbare doelgroepen) – verplaatst

9 april - 14:30 - 17:00

| Gratis

In verband met het Corona-virus is dit mini-symposium verplaatst naar een later moment (n.t.b.). Alle deelnemers zullen hiervan op de hoogte worden gebracht.

“Veel gedaan, te weinig bereikt”, kopt Sociale Vraagstukken naar aanleiding van de publicatie van Vijf jaar lokaal sociaal domein. Toch geven pleitbezorgers in het boek ook aan dat de maatschappelijke noodzaak van de decentralisaties alleen maar dringender is geworden. Maar dan hebben we wel burgers nodig die lokaal gezamenlijk problemen oplossen, in plaats van door de centrale overheid als klant te worden gezien. Want we vragen simpelweg te veel zorg om vanuit de oude ‘producent-consument-verhouding’ te kunnen leveren.

Tegelijkertijd zien we dat de landelijke overheid plooien die zichtbaar worden, gladstrijkt. Zo is vorig jaar in opdracht van VWS de pilot Netwerkgids van start gegaan om mensen met de meest complexe vragen intensiever te helpen bij de zoektocht naar passende ondersteuning of zorg. Uit onderzoek naar de voortgang van cliëntondersteuning medio 2019 bleek al dat juist voor kwetsbare mensen het systeem niet altijd toegankelijk is en dat outreachend werken de enige functie is die als wenselijk wordt geacht, maar in de praktijk nog weinig voorkomt.

Opmerkelijk is dan dat een andere maatregel vanuit VWS – het per 2020 vervangen van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage Wmo door een voor veel inwoners goedkoper abonnementstarief – in het lokale domein juist tot grote zorgen leidt. Gemeenten zien de aanvragen voor huishoudelijke hulp van ook inwoners die het zelf kunnen betalen, zo sterk toenemen dat andere zorg in het gedrang dreigt te komen.

Zijn we in een patstelling beland? Enerzijds willen we dat iedereen recht heeft op zorg en ondersteuning, anderzijds dreigt dit door de schaarsheid aan middelen ten koste te gaan van de meest kwetsbare mensen die dit het hardst nodig hebben en waarvoor het minst geregeld is. Is discrimineren (voor de meest kwetsbare mensen) de enige oplossing om toekomstbestendig steun te organiseren? En wat laten de eerste resultaten van de pilot Netwerkgids zien over wat écht nodig is?

Op 9 april organiseert MEE het mini-symposium ‘Toekomstbestendig steun organiseren (voor de meest kwetsbare mensen)’.

Datum:                        9 april
Tijd:                             14.30 – 17.00 uur
Locatie:                       Hogeschool Windesheim, Campus 2, 8017 CA Zwolle
Parkeren:                    Op locatie, P1 t/m P3 (betaald, €2,-)
Kosten:                        Gratis*

Programma
In het eerste uur leiden diverse betrokken partijen vanuit verschillende invalshoeken en perspectieven het onderwerp in, zoals Erik Dannenberg (een van de pleitbezorgers in Vijf jaar lokaal sociaal domein, Sociale Vraagstukken), betrokkenen vanuit de pilot Netwerkgids van het ministerie van VWS en ervaringsdeskundigen. Hoe ervaren zij dit vraagstuk? Het tweede uur staat in het teken van het nader uitwisselen van kennis en ervaringen tussen de inleiders en het publiek onderling. Welke vragen roept het op? Zijn er aanvullende voorbeelden of ervaringen te delen? Wat staat ons te doen?

Inschrijven is op dit moment niet mogelijk. U kunt uw interesse wel doorgeven aan communicatie@meesamen.nl.

Het doel van de mini-symposia die MEE organiseert is inspireren met en verbinden van actuele onderwerpen rondom meedoen en de partijen die hierbij betrokken zijn. Agenderen, partijen bij elkaar brengen, aanjagen. Het succes van de middag wordt bepaald door de kennis en ervaring die gedeeld wordt vanuit de inleiders enerzijds en de interactie en bijdrage vanuit het publiek anderzijds. Stuur deze uitnodiging gerust door binnen uw netwerk.

*Het mini-symposium is gratis te bezoeken. Bij aanmelding rekenen wij op uw komst. Kunt u toch onverhoopt niet komen, meldt u zich dan tijdig af, zodat wij geen onkosten in rekening hoeven brengen.

Details

Datum:
9 april
Tijd:
14:30 - 17:00
Kosten:
Gratis

Organisator

MEE

Locatie

Hogeschool Windesheim
Campus 2
Zwolle,8017 CA
+ Google Maps

Contact