Werken

Onderzoek wijst uit dat minstens één op de vier werknemers een niet-zichtbare beperking heeft*. De huidige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt vragen bovendien meer dan ooit om toegang tot een groot arbeidspotentieel van gemotiveerde en sociale mensen en het verhogen van hun inzetbaarheid: krapte op de arbeidsmarkt, de wens om maatschappelijk verantwoord te ondernemen (MVO), MVO- of SROI-kritische aanbestedingen en de Wet Banenafspraak die werkgevers vanaf 2019 confronteert met een quotum(heffing) voor het aantal mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst.

Mensen met een beperking en werken
Iedere medewerker heeft net iets anders nodig om optimaal te functioneren. Dat geldt ook voor mensen met een (niet-zichtbare) beperking. Als je de beperking herkent en weet hoe je hiermee om moet gaan, zijn zij hierin niet anders dan de rest. Omdat problemen in de privésituatie van de werknemer met een beperking vaak een belangrijke rol spelen bij (verminderd) functioneren op de werkvloer*, is het echter van belang om verder te kijken dan alleen het leefgebied werk: de thuissituatie, financiën, zorg, het netwerk en bv. de woonsituatie. Juist de levensgebieden die voor mensen met een beperking essentiële belemmeringen kunnen vormen voor succesvolle participatie.

Want als je geen geld hebt voor de bus omdat je in de schulden zit, hoe kom je dan op je werk? Als je niet zelfstandig hebt leren reizen, hoe bereik je dan je stage? Als je thuis moet zorgen voor iemand met (ook) een beperking, hoe kom je dan aan werken toe? Als je problemen thuis hebt, hoe kun je je dan goed concentreren op je werk? Onderzoek bevestigt dat deze integrale aanpak een potentiële opbrengst laat zien van 2,5 keer de investering**.

Wat kan MEE betekenen op het gebied van werken?
Enkele voorbeelden:

  • Inzicht in hetgeen nodig is bij het succesvol in dienst nemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en wat de (financiële) mogelijkheden zijn
  • Deskundigheidsbevordering bij collega’s en leidinggevenden in het herkennen van en omgaan met medewerkers met een beperking
  • Wegnemen van niet sec werk gerelateerde barrières die het functioneren van een medewerker met een beperking belemmeren (MELBA gecertificeerd), als aanvulling op of alternatief voor reguliere jobcoaching
  • Ondersteunen van innovatieve concepten om extra arbeidspotentieel aan te trekken, bv. bij Open Hiring
  • Inzicht in ‘quick wins’ op het gebied van schriftelijke, digitale, mentale, beleidsmatige en/of fysieke toegankelijkheid
  • Inzicht in de mogelijkheden van een medewerker bij re-integratie met arbeidsdiagnostisch onderzoek op afroep beschikbaar
  • Weghalen van niet werk gerelateerde stressfactoren die uitval kunnen veroorzaken door collectieve voorlichting en/of training van medewerkers, bv. op het gebied van omgaan met geld, sociale vaardigheden of weerbaarheid
  • (Voorbereiding op) Sociale activering door middel van collectieve training van (uitkeringsgerechtigde) medewerkers, bv. op het gebied van arbeidsvermogen of vrijwilligerswerk

Meer weten? Neem vrijblijvend contact op met een van onze projectleider via T 088 633 0 633, maak gebruik van het contactformulier onder ‘Eens sparren?’ of kijk op onze themapagina www.werkenmogelijkmaken.nl

MEE streeft naar een samenleving waarin iedereen naar vermogen mee kan doen, een inclusieve samenleving. Daarom willen we er, samen met onze partners, alles aan doen om meedoen mogelijk te maken. Door anderen daarbij te ondersteunen en onze kennis te delen, bereiken we samen meer.

*International research on inclusion of young people with disabilities (Edwin L. de Vos, 2007-2013); Duurzame inzetbaarheid van gedeeltelijk arbeidsgeschikten (Al-Blad 33, SDU-uitgeverij, 2012)
**MKBA MEE (Society Impact, 2017)

Eens sparren?

Op de hoogte blijven? Schrijf je in!

Contact