Beleef LVB - MEE voor mij

Beleef LVB

Als dienstverlenende organisatie en/of werkgever ziet u dagelijks veel mensen. Onder hen bevinden zich zonder twijfel ook mensen met een beperking, zoals een licht verstandelijke beperking. Op het eerste gezicht is het moeilijk om iemand met een licht verstandelijke beperking te herkennen. Toch kan de samenwerking uitdagingen meebrengen, zoals:

  • het maken, begrijpen en nakomen van afspraken;
  • voor u vanzelfsprekende communicatie en omgang die niet het gewenste effect hebben;
  • conflictsituaties als gevolg van onduidelijkheid en onbegrip;
  • uitval, verzuim en herhaaldelijk terugkerende situaties die hoge kosten met zich meebrengen.

Een goed inzicht in de denkwijze van iemand met een licht verstandelijke beperking leidt tot efficiëntere en effectievere communicatie, zodat u conflictsituaties, uitval, verzuim of herhaaldelijk terugkerende situaties kunt voorkomen. Wij werken in onze trainingen vaak samen met ervaringsdeskundigen. Zij geven de deelnemers een uniek inkijkje in hun dagelijkse praktijk en problematiek.

Tijdens de geaccrediteerde belevingstraining ‘Ervaar LVB’ ervaart u hoe het is om u staande te moeten houden met een lichte verstandelijke beperking. In de workshop staat het LVB-belevingscircuit centraal: u ervaart zelf hoe mensen met een licht verstandelijke beperking het leven van alledag ervaren en hoe (onnodig) ingewikkeld deze maatschappij soms is en welke emoties dit kan oproepen. U gaat naar huis met nieuwe inzichten en veel praktische tips die direct toepasbaar zijn in de praktijk.

Resultaten

  • Inzicht in de denkwijze van en begrip voor iemand met een licht verstandelijke beperking.
  • Meer kennis over licht verstandelijke beperkingen door een unieke combinatie van kennisoverdracht en belevingsaspecten.
  • Concrete handvatten voor de omgang met mensen met een licht verstandelijke beperking in de voor u relevante context.
  • Omslag in denken van beperkingen naar mogelijkheden om uw communicatiestijl richting mensen met een licht verstandelijke beperking efficiënter en effectiever toe te passen.

Voor wie 
Deze training is bedoeld voor professionals van dienstverlenende organisaties, zoals sociale wijkteams, afdelingen werk en inkomen van de gemeente, docenten, begeleiders in de zorg of (para)medisch personeel. Maar bijvoorbeeld ook voor medewerkers van HR-afdelingen in bedrijven waar mensen werken met een verstandelijke beperking, is deze training uitermate geschikt. Het is een verdiepingstraining waarbij geen specifiek opleidingsniveau vereist is.

Meer weten?
Afhankelijk van uw behoefte kan de training aangevuld worden met de meer theoretisch onderlegde training ‘Herkennen van en omgaan met LVB’ of trainingen die zich richten op het herkennen van en omgaan met mensen met autisme of bijvoorbeeld niet-aangeboren hersenletsel. De trainer zorgt ervoor dat de casuïstiek optimaal aansluit bij de dagelijkse praktijk van de deelnemers. Meer weten? Neem contact op met MEE Training & Consultancy via T 088 633 0 633.

Eens sparren?

Download leaflet

Op de hoogte blijven van trainingsaanbod