Amsterdam eert eerste cliëntondersteuner met een brug

Als feestelijke afsluiting van het jubileumjaar van een eeuw cliëntondersteuning onthulde wethouder Shula Rijxman van Amsterdam op 16 september het naambord van de Pier de Boerbrug. Hiermee eert de gemeente deze grondlegger van de cliëntondersteuning voor wat hij voor de stad en in het bijzonder voor mensen met een beperking heeft betekend.

In september 1921 startte bij de gemeente Amsterdam de allereerste cliëntondersteuner van Nederland, toen nog ‘nazorg-ambtenaar’ genoemd. Pier de Boer bood nazorg aan schoolverlaters met een lichte verstandelijke beperking om te voorkomen dat deze ‘zwakzinnigen’ zouden afglijden en voor overlast zouden zorgen. Werk was daarbij in zijn ogen de beste motor voor participatie. Pier ging met zijn cliënten langs bedrijven in de stad om hen te laten zien dat deze groep met begeleiding prima kon werken.

‘Mijn instrumenten zijn mijn schoenen’

Vooraf aan de feestelijke onthulling van het naambord had de stichting Sociaal Pedagogische Zorg een mini-symposium georganiseerd waar Jos van der Lans – auteur van de Canon Sociaal Werk waar Pier de Boer in is opgenomen- de betekenis van zijn werk  van toen verbond aan het sociaal werk van nu. Hij benoemde de lijfspreuk van Pier de Boer (‘Mijn instrumenten zijn mijn schoenen’) en vroeg beleidsmakers voor meer ruimte voor professionals die met de client op pad gaan dwars door alle systemen heen.

Ellis Jongerius -directeur LFB en bestuurslid SPZ- hield een hartstochtelijk pleidooi voor de inzet van ervaringsdeskundigen die samen met professionals kunnen zorgen dat er beter geluisterd wordt naar mensen met een verstandelijke beperking. Ook benoemde zij als hoogste prioriteit om mensen met een beperking meer kans te bieden op betaald werk juist nu bij de krapte op de arbeidsmarkt.

Martin van Wringer, ervaringsdeskundige bij MEE Amstel en Zaan, vertelde wat clientondersteuning voor hem had betekend en hoe hij nu weer andere mensen kon helpen bijvoorbeeld met armoedeproblematiek.

In het gesprek gaf de wethouder aan dat zij onafhankelijke clientondersteuning dwars door de systemen heen heel belangrijk vond en geïnspireerd was door het voorbeeld dat Pier de Boer 100 jaar geleden eigenlijk al heeft voorgedaan. Ze riep werkgevers en andere organisaties op om zich meer in te zetten om mensen met een beperking aan het werk te helpen.

Ontwikkeling cliëntondersteuning in Nederland

Ook de landelijke betekenis van Pier de Boer kwam aan bod. Na Amsterdam stelden al gauw ook andere gemeentes een nazorg-ambtenaar aan en werden er overal in Nederland nazorg-organisaties opgericht. In de loop der jaren breidden zij hun taken uit naar het bevorderen van zelfstandigheid van mensen met een beperking op alle levensgebieden en in alle levensfases. Het woord ‘nazorg’ is daarbij vervangen door ‘cliëntondersteuning’. Deze nieuwe term geeft beter weer dat de cliëntondersteuner een onafhankelijke positie heeft naast de cliënt.

Thema Pier de Boer-prijs 2023: Coach van de toekomst

Danielle Schutgens directeur van HandicapNL  waarmee de stichting SPZ samenwerkt in het organiseren van het Fonds SPZ en de 2-jaarlijkse Pier de Boer prijs- onthulde het thema voor de prijs in 2023: Coach van de toekomst. Zij riep alle organisaties op om succesvolle voorbeeldprojecten in te dienen op het gebied van de clientondersteuning op alle leefgebieden. De prijs zal in september 2023 worden toegekend.

Grondlegger SPZ en MEE

Pier de Boer is de grondlegger voor de huidige MEE-organisaties, aanbieders van cliëntondersteuning, en van de Stichting SPZ, die zich inzet voor een betere positie van mensen met een beperking door financiën te verstrekken aan innovatieve projecten. Beide organisaties hebben de periode september 2021 – september 2022 daarom uitgeroepen tot het jubileumjaar voor 100 jaar cliëntondersteuning. De onthulling van de Pier de Boerbrug, een initiatief van SPZ, is daarvan de feestelijk afsluiting.

Meer info

Contact