De ervaring van Stijn en zijn moeder met de fietslessen

Drie leerlingen leren fietsen in 1 theorieles en 4 praktijklessen. Na twee lessen (een theorie- en een praktijkles) ligt het traject stil door de maatregelen in verband met het coronavirus.

Eén van de deelnemers is de 13-jarige Stijn. Hij volgt sinds dit jaar praktijkonderwijs bij PRO Almere. Zijn moeder vertelt dat Stijn snel paniekerig is in onbekende situaties, bijvoorbeeld als er een wegafsluiting is op zijn standaardroute. Ook is hij snel afgeleid.

Ze merkt dat Stijn zeer positief is over de fietslessen. Ook heeft ze de indruk dat zijn zelfvertrouwen hierdoor groeit. Hij heeft gemerkt dat hij niet onzeker hoeft te zijn omdat hij al veel weet.

Stijn vindt de fietslessen erg leuk. Hij vindt het fijn dat hij in een klein en rustig groepje les krijgt. Hij vertelt hierover: “Hierdoor kon ik beter opletten en meedoen. Ik heb al veel geleerd over borden, de busbaan oversteken en fietsen in het algemeen.” Aan de drie lessen die nog gaan volgen hoeft van hem niets veranderd te worden. Zijn moeder zou het fijn vinden als er geoefend wordt met drukke verkeerssituaties. Bijvoorbeeld door een keer naar de stad te fietsen als er markt is. Ook zou ze het handig vinden als er geoefend wordt met het oversteken van een drukke weg of fietsen langs een druk parkeerterrein.

Contact