Gastlessen en cursussen om gezonde relaties en seksualiteit te bevorderen bij kwetsbare leerlingen

Vanaf 8 maart t/m 19 april kunnen scholen in het primair, voortgezet, (voortgezet) speciaal en middelbaar beroepsonderwijs gebruik maken van de stimuleringsregeling ‘Gezonde Relaties & Seksualiteit’ van Gezonde School. Op deze manier kunnen zij gezonde relaties en seksualiteit bevorderen bij kwetsbare leerlingen. MEE kan daarbij ondersteunen met o.a. gastlessen en cursussen rond vriendschap en relaties, internet en sociale media, sexting, grooming of loverboys.

Meer meldingen van slachtoffers van sextortion tijdens lockdown‘ en ‘Rapport: klassiek beeld ‘loverboy’ achterhaald, uitbuiting vaak al na een week‘; een tweetal recente nieuwsberichten die ons laten inzien dat preventie en het bevorderen van gezonde relaties en seksualiteit bij kwetsbare leerlingen belangrijk is. Maar hoe wordt seksualiteit en relaties bespreekbaar in de klas? Hoe leren jongens op een gezonde manier omgaan met seksualiteit? En kwetsbare meiden risico’s herkennen als het gaat om social media, sexting en loverboys? Hoe vergroten cliënten hun vaardigheden op het gebied van vriendschap en relaties, internet en sociale media? Dergelijke onderwerpen vragen om specifieke kennis en handelingsbekwaamheid in relatie tot kwetsbare jongeren. MEE kan daarbij ondersteunen. We hebben uitgebreide kennis over het herkennen van en omgaan met mensen met een kwetsbaarheid of beperking. En jarenlange ervaring in het versterken van de eigen kracht van mensen en hun netwerk.

Gezond gedrag rondom seksualiteit en relaties

MEE maakt zich in samenwerking met scholen sterk voor gezond gedrag rondom seksualiteit en relaties. We kunnen meedenken bij het opzetten van een leerlijn seksualiteit binnen de school of het maken van richtlijnen en gedragsafspraken hoe om te gaan met seksualiteit en relaties binnen de school. En door het aanbieden van gastlessen, ouderavonden, cursussen voor leerlingen en/of trainingen en workshops voor docenten op het gebied van:

  • Het vergroten van de weerbaarheid van kwetsbare meisjes.
  • Jongens leren omgaan met grensoverschrijdend gedrag.
  • Bespreekbaar maken van seksualiteit en relaties (o.a. voorbehoedsmiddelen, verliefd en verkering, veranderingen in je lijf, verzorging van je lijf, kinderwens).
  • Het leren van vaardigheden op het gebied van vriendschap en relaties, internet en sociale media, sexting (het versturen van naaktfoto’s), grooming (digitale kinderlokker) of loverboys (seksuele uitbuiting).

De gastlessen en cursussen zijn zowel rechtstreeks gericht op leerlingen en jongeren, maar ook docenten worden betrokken en getraind om kennis over te dragen en eventuele handelingsverlegenheid weg te nemen.

Klik hier voor meer informatie over onze gastlessen en cursussen of neem direct contact op met MEE via 088 633 0 633.

Uitgelicht: enkele voorbeelden van onderwerpen voor gastlessen of workshops voor docenten:

 

Contact