Kansen voor sport en bewegen in Zwolle

28 oktober is het Zwols Sportakkoord ondertekend; een initiatief van verschillende partijen om voor alle Zwollenaren een vitaal leven met plezier in sport en bewegen, in een veilige en gezonde omgeving te geven. Als sporter, vrijwilliger of als toeschouwer.

Sporten en bewegen zijn hier dé basis voor een gezonde leefstijl, waarbij sport als doel- en middel de drijvende kracht is achter elke samenwerking. MEE en de andere ondertekenaars – komende uit het onderwijs, de zorg, welzijn, overheid, sport- en beweegaanbieders en het bedrijfsleven –  hebben concrete afspraken gemaakt voor 2020 en 2021.

Het Zwols sportakkoord behandelt acties binnen de onderstaande deelakkoorden:
1. Inclusie en vitaliteit
2. Duurzame sportinfrastructuur
3. Vitale en positieve sportaanbieders
4. Motoriek en innovatie
5. Talent en ontwikkeling

Na het ondertekenen van het Zwols sportakkoord gaan de diverse werkgroepen aan de slag om hun acties vorm te geven, zodat de doelstellingen behaald worden.

Lees hier meer over het Zwols Sportakkoord.

Contact