Maak het sociaal domein topprioriteit

Onze bestuurder heeft samen met de alle andere bestuurders van de regionale MEE-organisaties een manifest ondertekend van Ieder(in), Per Saldo, Wij Staan Op!, LFB, Patiëntenfederatie Nederland, LOC, LSR, Landelijke Cliëntenraad, Coalitie voor Inclusie en Vereniging Inclusie Nederland. Hierin roepen we de politiek op om in de komende regeringsperiode het sociaal domein zo in te richten dat de mensen met een ondersteuningsvraag daadwerkelijk centraal staan. Alleen dan kunnen we mogelijk maken dat mensen met een beperking net als ieder ander gewoon kunnen meedoen met de samenleving.

Wat moet er gebeuren?

Om de beloftes van de decentralisaties – meer maatwerk, meer inclusie en lagere kosten – waar te maken moet er geïnvesteerd worden in de ondersteuning van mensen met een beperking, chronische aandoening of psychische kwetsbaarheid. De toegankelijkheid van zorg en ondersteuning voor mensen met langdurige problemen op meerdere levensdomeinen, kan en moet beter. Daar pleiten wij al veel langer voor.

Daarom vinden ook wij dat de versterking van het sociaal domein topprioriteit moet zijn van het nieuwe kabinet en tekenden wij het manifest.

Download hier het manifest.

Contact