Nieuw Convenant getekend Autisme Expertise Netwerk Drenthe

Op maandag 7 januari 2019 ondertekenden we samen met NVA, Cosis, GGZ Drenthe, Lentis|Jonx, ACCARE, De Trans, Vanboeijen, Humanitas DMH, Scauting een Convenant Autisme Expertise Netwerk voor 4 jaar. In Drenthe gaan we ons samen de komende periode met name inzetten op gebied van onderwijs. Ook gaan we aan de slag met ontwikkelen van een Sociale Kaart en willen we meer inzetten op kennisdelen. Kijk op ‘Vragen over autisme‘ voor meer informatie.

Contact