Onderzoek RUG: Schulden en leesproblemen gaan vaak hand in hand

Bijna de helft van de mensen die kampt met financiële problemen heeft ook moeite met lezen. Dat blijkt uit recent onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Met de toolbox LVB en schulden wil MEE kredietbanken, deurwaarders en incassobureaus helpen om hun uitdagingen beter te begrijpen. Want onder het aantal mensen met financiële problemen en schulden is een groeiend aantal mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB).

Veel vaker indicatie laaggeletterd
Het is de eerste keer dat met een gevalideerd meetinstrument onderzoek is gedaan naar de leesvaardigheid onder mensen met schuldenproblematiek in Nederland. Het onderzoek werd gehouden onder klanten van Kredietbank Nederland en Syncasso Gerechtsdeurwaarders. Van die groep kreeg maar liefst 50,3% van de deelnemers de ‘indicatie laaggeletterdheid’, terwijl in heel Nederland 18% van de populatie laaggeletterd is. Dat betekent dat ze niet volwaardig kunnen deelnemen aan de samenleving, omdat zij onder het door de overheid gestelde taalniveau scoren.

Aandacht voor communicatiemiddelen
Met de onderzoeksresultaten wil de Stichting Lezen & Schrijven, een van de samenwerkingspartners in het project ‘Lezen is niet begrijpen’, nieuwe communicatiemiddelen ontwikkelen. Het doel is dat mensen met schulden geen belangrijke informatie hoeven te missen omdat ze de informatie die ze nu krijgen aangereikt vaak niet of onvoldoende begrijpen.

Meer kennis nodig over LVB en schulden
Bij MEE heeft de schuldenproblematiek onder mensen met een licht verstandelijke beperking voortdurend de aandacht. Bij deze groep, die ook vaak moeite met lezen heeft, is het belangrijk dat ze extra ondersteuning krijgen of geholpen worden bij hun financiën. Het vergroten van kennis over LVB bij professionals zoals schuldhulpverleners en beschermingsbewindvoerders is daarvoor essentieel. Nog te vaak is de kennis bij medewerkers over LVB heel beperkt. LVB wordt niet herkend en er wordt geen rekening mee gehouden. Meer kennis helpt echter bij het het oplossen en voorkomen van schulden.

Toolbox LBV en schulden voor professionals
Om kennis te delen heeft MEE een toolbox samengesteld over LVB en schulden. Professionals kunnen bijvoorbeeld gebruik maken gratis e-learnings, video’s en tools die speciaal zijn ontwikkeld voor mensen met een licht verstandelijke beperking. Zoals een animatiefilmpje waarin in eenvoudige taal wordt uitgelegd hoe ze schulden kunnen voorkomen. Voor de professional zelf zijn er verschillende trainingen om tot een betere aanpak van de schuldenproblematiek te komen als er sprake is van een licht verstandelijke beperking.

Ga voor meer informatie direct naar de toolbox LVB en schulden of neem contact op met onze Adviseurs Inclusie via
T 088 633 0 633 of het contactformulier.

 

Contact