Terugblik online college ‘Kwetsbare jongeren in coronatijd’

De coronacrisis treft kwetsbare jongeren extra hard. Ten opzichte van dit voorjaar zijn de zorgen van professionals over hen toegenomen. Dat blijkt uit de ‘Signaleringsrapportage kwetsbare jongeren in coronatijd (II)’ die MEE NL publiceerde. Dit is een vervolg op de signaleringsrapportage van april 2020, tijdens de eerste coronagolf. MEE NL heeft de resultaten vergeleken. Deze uitkomsten zijn verwerkt in het online college ‘Kwetsbare jongeren in coronatijd (II)’ op dinsdag 8 december.

Het online college werd gegeven door Femke Scheffers (gedragskundige bij MEE Zuid Holland Noord) en Xavier Moonen (bijzonder hoogleraar Jongeren met Lichte Verstandelijke Beperkingen en Gedragsproblemen). Zij gingen in op de zorgen aan het begin van de coronacrisis en nu, het omgaan met deze zorgen door professionals, oplossingen specifiek voor LVB-jongeren, veerkracht en vitaliteit van jongeren en professionals en het vergroten hiervan.

Achterhaal de bronnen van veerkracht

Femke Scheffers doet aan de Universiteit van Amsterdam promotieonderzoek naar ‘veerkracht bij cliënten ten tijde van corona’. Ze vertelde: “Veerkracht is de interne en externe bron die de effecten van tegenslag compenseren. Veerkracht is uniek voor ieder mens. Het is belangrijk om bij cliënten goed te achterhalen wat iemands bronnen van veerkracht zijn in moeilijke tijden.” Uit haar onderzoek blijkt dat structuur en routine belangrijke bronnen van veerkrachten zijn. Dit sluit aan op de Signaleringsrapportage, waaruit blijkt dat professionals hier inmiddels meer op inzetten.

Ook voor professionals is veerkracht belangrijk. Dit staat onder druk doordat zij het persoonlijke contact met cliënten en collega’s missen en veel achter de pc moeten zitten. Femke geeft vier tips om de vitaliteit van professionals te bewaken: bied een gerichte training over online support, bevraag elkaar in intervisie en deel daarin zowel zorgen als successen. Bied extra supervisie vanuit de organisatie en onderzoek samen welke vormen van direct contact nog wel mogelijk zijn.

Heb aandacht voor stress bij jongeren

Xavier Moonen signaleert dat de psychische gezondheid van jongeren afneemt, met name bij kwetsbare jongeren. Hij spreekt van ‘alarmerende cijfers’. Dat doet een extra beroep op professionals. Daarbij is het belangrijk om aandacht te hebben voor stress bij jongeren, omdat zij door stress verkeerde beslissingen nemen op de korte termijn. Xavier deelt tips die nuttig zijn voor ieder mens, dus ook voor cliënten: Luister naar muziek, want dat heeft een positief effect op stress, zoek een nieuwe hobby, blijf bewegen, beperk de stroom aan informatie via de media en eet gezond. “Met langetermijnperspectieven verander je niet het gedrag van jongeren, kleine stapjes werken wel.”

Onderzoek de kwaliteit van de online dienstverlening

Moonen pleitte voor een onderzoek naar de kwaliteit van de online dienstverlening vanuit het perspectief van de jongeren. Wat werkt wel en niet? Beeldbellen is misschien minder effectief dan we denken.” Ook signaleerde hij dat de kwetsbare jongeren nog onvoldoende in beeld zijn bij de overheid. Want omdat het vaak niet zichtbaar is dat deze jongeren een beperking hebben, is het vaak ook niet zichtbaar dat zij ondersteuning nodig hebben. Dat geldt ook voor de vaccinatiecampagne. “De informatiecampagne moet nog op gang komen en het is belangrijk dat kwetsbare jongeren duidelijke informatie krijgen en goed worden begeleid.”

Bekijk hier de opname van het volledige online college

Contact