Training ‘Iedereen doet MEE’ voor trainers en vrijwilligers van sportclubs en verenigingen

Sporten en bewegen is belangrijk. Ook voor kinderen en (jong)volwassenen met een (niet-zichtbare) beperking. Door een (niet-zichtbare) beperking als autisme, ADHD of een lichte verstandelijke beperking kunnen deze kinderen en (jong)volwassenen ander gedrag vertonen dan je verwacht. Dat vraagt om een andere houding en deskundigheid. Hoe kan je als trainer ervoor zorgen dat iedereen op fijne manier mee kan doen binnen de sportclub en vereniging?

Met de training ‘Iedereen doet MEE’ geven we trainers en vrijwilligers handvatten in het herkennen en omgaan van deelnemers met een beperking/moeilijk te begrijpen gedrag.

Interesse in deze training?
Neem als sportclub of vereniging, buurtsportcoach of gemeente contact op met de lokale sportadviseur. De lokale sportadviseur kan een aanvraag doen bij NOC*NSF voor de training ‘Iedereen doet MEE’ via de servicelijst van NOC NSF. De training kan dan tot het einde van dit jaar vergoed worden vanuit de servicelijst van NOC*NSF. Wees er dus snel bij!

Vragen? Klik hier voor meer informatie. Of neem dan contact op met Silvia Hoving, via: 06 46230827 of s.hoving@meedrenthe.nl.

Contact