Casus Integrale Vroeghulp – Jan en Mieke

Jan en Mieke hebben een dochter met de ziekte SLO (Smith Lemli Opitz syndrome). Dit heeft onder andere tot gevolg dat zij een groei- en ontwikkelingsachterstand heeft en voedingsproblemen.  In eerste instantie ging hun dochter naar een reguliere peuterspeelzaal. Om verschillende redenen was dit helaas niet meer mogelijk en ging zij naar een revalidatiecentrum voor onderzoek. Jan en Mieke kregen een advies waaruit bleek dat hun dochter op vele gebieden achter loopt in haar ontwikkeling. Dat was schrikken! Het advies was dat hun dochter naar een orthopedisch dagbehandeling centrum (OPDC) zou moeten. Jan en Mieke hadden geen idee wat dit inhoudt, want hun andere kinderen volgen regulier onderwijs.

Ondersteuning Integrale Vroeghulp

Jan en Mieke konden geen OPDC vinden in hun eigen omgeving; de angst sloeg hen om de oren en ze haalden zich ook van alles in het hoofd. Uiteindelijk kwamen Jan en Mieke terecht bij Integrale Vroeghulp. Dit heeft heel veel opgeleverd: samen is het advies bekeken, al het regelwerk werd door de trajectbegeleider uit handen genomen en mogelijkheden werden samen verkend. Inmiddels zit hun dochter nu op de juiste dagbesteding en ze heeft het daar ontzettend naar haar zin.

De TomTom van het gezin

Mieke: “Onze trajectbegeleider is toegankelijk en biedt rust, want ze neemt taken van je over. Ze begeleidt ons door het woud van regels, beschikkingen en mogelijkheden die het voor ons makkelijker maken om je als gezin staande te houden als je een kindje hebt dat wat meer aandacht nodig heeft. Ze is de TomTom van onze gezin!”

Contact