Casus Integrale Vroeghulp – Liam

Liam is een jongetje van 2,5 jaar als hij aangemeld wordt bij Integrale Vroeghulp. Het gezin is van Poolse afkomst. Tot nu toe is Liam vooral alleen thuis geweest met zijn moeder en zijn vader, die vanwege werkzaamheden alleen ‘s avonds thuis is. Liam praat nog niet, uit bijna geen klanken en is niet stuurbaar met taal. Hij speelt op zichzelf en wil geen inbreng van zijn ouders in zijn spel.

Ondersteuning Integrale Vroeghulp

De vraag die de ouders hebben is: wat heeft Liam nodig om te gaan praten? Naar welke opvang kan hij, aangezien ook zijn moeder weer moet gaan werken?

Het heeft ouders geholpen dat de leden van het IVH kernteam (met een tolk) de ouders meenamen in hun overwegingen.
Wat kunnen we zeggen over dit kind in een groep? Hoe hij reageert op andere kinderen? Dit alles is niet bekend.  Op het Audiologisch Centrum kon men hem niet testen,  maar Liam is ook geen vreemde omgeving/vreemde mensen gewend. Kan er ‘gewoon’ gestart worden of is er meteen iets specifieks nodig, bijv. een observatiegroep?”

Ouders blijken Liam bij een reguliere opvang te hebben aangemeld waar hij 5 dagen na de bespreking in het kernteam gaat starten, moeder begint dan met werken. Door de taalbarrière is dit eerder niet naar voren is gekomen. Thuis lopen ouders tegen het niet- stuurbare gedrag van hun zoon aan; dat hij iets in zijn hoofd heeft en daar niet van af te brengen is.

Video-interactiebegeleiding en proefperiode reguliere opvang

Uiteindelijk geeft het team het advies om thuis te starten met video-interactiebegeleiding met een tolk erbij. Op de kinderopvang start het kind voor nu op de reguliere opvang en mag de trajectbegeleider van Integrale Vroeghulp van ouders een lijntje leggen met dit kinderdagverblijf. Over drie maanden, en zo nodig eerder, wordt er een evaluatie gehouden hoe het gaat en of deze opvang voldoende aan Liam kan bieden of dat er alsnog een andere plek gezocht moet worden.

 

Contact