Checklist voor zorgplan

Woont u in een zorginstelling? Krijgt u thuis zorg? Of maakt u gebruik van dagbesteding?

Bij de start van de zorg wordt er een zorgplan gemaakt. Hierin staat welke zorg u krijgt. En welke afspraken met u zijn gemaakt over de zorg. Het zorgplan kan ook anders genoemd worden. Bijvoorbeeld begeleidingsplan, zorgleefplan, ondersteuningsplan, persoonlijk ontwikkelingsplan of individueel plan. Hiermee wordt hetzelfde bedoeld.

Deze checklist helpt u bij het opstellen, evalueren en bijstellen van uw zorgplan, zodat u invloed heeft op de zorg die u krijgt. En de manier waarop u die zorg krijgt. Download de checklist >

 

Contact