Cliëntervaringen

Wat is het effect van MEE volgens cliënten? MEE meet het effect van haar dienstverlening structureel met verschillende meetinstrumenten. Enkele uitkomsten:

 • De mate waarin inwoners vonden dat zij meedoen in de samenleving is bij de afsluiting van de ondersteuning bij 55% van de cliënten gestegen ten opzichte van de situatie bij de start.
 • De mate waarin inwoners tevreden zijn over de mate waarin zij meedoen in de samenleving is bij de afsluiting van de ondersteuning bij 58% van de cliënten gestegen ten opzichte van de start.

Deze cliëntervaringen zijn gebaseerd op metingen die gedaan worden aan het begin en het einde van de cliëntondersteuning geleverd vanuit de Wmo in tientallen gemeenten. De cijfers in dit voorbeeld hebben betrekking op 1.159 metingen in een periode van 18 maanden (Q1 2018 t/m Q2 2019).

 • Het rapportcijfer dat inwoners hun situatie geven is bij de afsluiting van de ondersteuning bij 66% van de cliënten gestegen ten opzichte van de start.
 • Het rapportcijfer dat inwoners hun situatie geven als er niks veranderd over 6 maanden is bij 56% van de cliënten gestegen ten opzichte van de start.
 • Het rapportcijfer dat inwoners zichzelf gunnen over 6 maanden is bij de afsluiting van de ondersteuning bij 28% van de cliënten gestegen ten opzichte van de start.

Deze cliëntervaringen zijn gebaseerd op metingen die gedaan worden aan het begin en het einde van de cliëntondersteuning geleverd vanuit de Wmo in tientallen gemeenten. De cijfers in dit voorbeeld hebben betrekking op 1.061 metingen in een periode van 18 maanden (Q1 2018 t/m Q2 2019).

 • 83% van de cliënten heeft aangegeven dat de ondersteuning geholpen heeft bij het realiseren van hun doel
 • 81% van de cliënten heeft geheel of deels door de hulp meer vertrouwen gekregen in de toekomst
 • 95% van de cliënten heeft geheel of deels de informatie gekregen die zij zocht
 • 67% van de cliënten heeft aangegeven dat mensen uit de omgeving betrokken zijn bij de oplossing
 • 64% van de cliënten heeft aangegeven dat diens huidige situatie verbeterd is ten opzichte van de tijd voordat de cliënt ondersteuning kreeg
 • Over de consulent zijn de cliënten goed te spreken. Cliënten ervoeren de consulent als deskundig (96%) en betrokken bij de situatie van de cliënt (95%)
 • Net Promotor Score: 35%

Deze cliëntervaringen zijn gebaseerd op evaluatiebrieven die verzonden worden aan het einde van de cliëntondersteuning geleverd vanuit de Wmo in tientallen gemeenten. De cijfers in dit voorbeeld hebben betrekking op evaluatiebrieven van inwoners afkomstig uit 49 gemeenten in een periode van 6 maanden (Q1/Q2 2019) met een respons van 28%.

Contact