Huiselijk geweld

Huiselijk geweld is de meest voorkomende geweldsvorm in onze samenleving. Het gaat dan om geweld dat door iemand uit de huiselijke kring van het slachtslachtoffer wordt gepleegd. ‘Huiselijk’ zegt dus niets over de plek waar het geweld plaatsvindt, maar wijst op de relatie tussen dader en slachtoffer. De dader kan bijvoorbeeld een partner, ex-partner, ouder, kind of vriend(in) zijn. Over welk soort geweld praten we? Het kan gaan om fysiek en/of seksueel geweld, maar ook om psychisch geweld zoals beledigen, intimideren, verwaarlozen of treiteren. Grofweg zijn de belangrijkste vormen: mishandeling van kinderen, geweld tussen (ex)partners, mishandeling van ouderen en mishandeling van gehandicapten.

Wat kan MEE voor u doen?
Wanneer er sprake is van huiselijk geweld biedt MEE op verschillende gebieden ondersteuning, advies en begeleiding. Dit kan preventief zijn, maar ook in situaties van en na huiselijk geweld. De ondersteuning is individueel of groepsgericht.

Hierbij valt te denken aan:

  • Psychosociale begeleiding: begeleiding gericht op voorkomen, stoppen en/of verwerken van huiselijk geweld
  • Opvoedingsondersteuning: begeleiden, ondersteunen en adviseren in opvoedsituaties waar ouders het even niet meer weten of het moeilijk hebben
  • Seksuele voorlichting: gericht op het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag, omgaan met grenzen van jezelf of die van de ander, kennisoverdracht van vriendschap, verkering en relaties.
  • (School)maatschappelijk werk, case management, sociaal juridische dienstverlening: gericht op praktische ondersteuning in situaties van huiselijk geweld (uithuisplaatsing, afstemming hulpverlening en plan van aanpak, begeleiding bij een eventueel juridisch traject als bijvoorbeeld een scheiding).
  • Groepstrainingen: weerbaarheid, sociale vaardigheden, vriendschap en relaties, MEE opvoeden, puberteit en verliefd
  • Doorverwijzing: Als er intensievere en/of meer passende begeleiding noodzakelijk is dan ondersteunt MEE u bij het zoeken naar de juiste organisatie en verwijst MEE door.

Handige Links

Samenwerking bij aanpak huiselijk geweld

Signaleren van huiselijk geweld en het ontwikkelen van een plan van aanpak is zeer belangrijk. MEE werkt bij de aanpak van huiselijk geweld intensief samen met ruim twintig maatschappelijke organisaties in de regio Apeldoorn.

Meer informatie?
Voor informatie en uitleg over huiselijk geweld, klik hier.

Vind MEE in uw gemeente.

Contact