Loverboys

De term ‘loverboy’ verwijst naar jonge mannen die moedwillig meisjes, jongens en jong volwassenen emotioneel en sociaal afhankelijk maken met als doel ze in de prostitutie (of seksindustrie) te werk te stellen en hun verdiensten voor zichzelf te houden.

Feitelijk is het gedrag van ‘loverboys’ een vorm van mensenhandel. Dit is strafbaar gesteld onder artikel 273f in het Wetboek van Strafrecht. Alle vormen van dwang, geweld, misleiding en uitbuiting in de prostitutie en andere sociaal-economische sectoren worden in dit artikel strafbaar gesteld.

Bij diverse maatschappelijke organisaties en de politie komen duidelijke signalen binnen die erop wijzen dat jeugdprostitutie en de loverboy-problematiek lijken toe te nemen. Er is behoefte aan een gezamenlijke aanpak door hulpverleningsorganisaties en de politie.

Wat kan MEE voor u doen?
MEE biedt op verschillende gebieden ondersteuning, advies en begeleiding. Dit kan preventief zijn, maar ook in situaties van of na contacten met loverboys. MEE werkt veel samen met allerlei andere organisaties. De ondersteuning is individueel of groepsgericht.

Hierbij valt te denken aan:

  • Psychosociale begeleiding: begeleiding gericht op voorkomen, stoppen en/of verwerken van contacten met loverboys (bijvoorbeeld werken aan een positief zelfbeeld, zelfvertrouwen, verwerken van negatieve ervaringen).
  • Opvoedingsondersteuning: begeleiden, ondersteunen en adviseren in opvoedsituaties waar ouders het even niet meer weten of het moeilijk hebben.
  • Seksuele voorlichting: gericht op het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag, omgaan met grenzen van jezelf of die van de ander, kennisoverdracht van vriendschap, verkering en relaties.
  • (School)maatschappelijk werk, case management, sociaal juridische dienstverlening: gericht op praktische ondersteuning (uithuisplaatsing, afstemming hulpverlening en plan van aanpak, begeleiding bij een eventueel juridisch traject).
  • Groepstrainingen: weerbaarheid, sociale vaardigheden, vriendschap en relaties, MEE opvoeden, puberteit en verliefd.
  • Preventie, voorlichtingsaanbod en trainingen voor docenten, decanen, vertrouwenspersonen en ondersteunend personeel in het onderwijs.

Als er intensievere en/of meer passende begeleiding noodzakelijk is dan verwijst MEE door.

Signaleren van de problematiek van loverboys en het ontwikkelen van een plan van aanpak is zeer belangrijk. MEE doet dit waar nodig in samenwerking met andere (betrokken) organisaties.

Cliëntondersteuning van MEE? Kies rechts in ‘MEE in mijn gemeente’ uw gemeente en vind de juiste contactgegevens.

MEE in mijn gemeente

Contact

Carola: “Mijn netwerk is versterkt”

Al een Wlz-indicatie?

Volg cursus of gespreksgroep

   

Verstuur een digikaartje