Vrije tijd en sport

 • Zwemles voor uw kind?
 • Waar kunnen we op vakantie, zonder drempels?
 • Uitwisseling tussen een reguliere en speciale basisschool?
 • Fondsenwerving voor een spelweek?
 • Gelijkgestemden ontmoeten?
 • Leren uitgaan?
 • Een G-team bij uw vereniging?
 • Een congres voor mensen met een beperking?
 • Deskundigheidsbevordering voor vrijwillige begeleiders van mensen met een beperking?

Allemaal vragen die u kunt stellen aan MEE. Vrijetijdsbesteding is een belangrijk en waardevol onderdeel van iemands leven. Er zijn talloze vormen van vrijetijdsbesteding, zoals sport, spel, recreatie, vakantie, ontmoeting, vorming en educatie. Om deze activiteiten mogelijk te maken zijn er veel verschillende organisaties actief. Kortom, er is sprake van een goed ontwikkelde vrijetijdsindustrie, waarvan in principe iedereen gebruik kan maken.

Mensen met een beperking kunnen rekenen op specifieke begeleiding bij school, wonen en werken. Net zo belangrijk is de begeleiding bij vrije tijd. Bij MEE hebben we medewerkers die gespecialiseerd zijn in vrijetijdsbesteding. Onze consulenten bieden ondersteuning op allerlei terreinen:

 • Geven van informatie en advies
 • Opzetten en ondersteunen van vrijetijdsactiviteiten
 • Organiseren en coördineren van themabijeenkomsten, cursussen en evenementen

Tips

 • MEEvakantiewijzer.nl: een idee van de mogelijkheden voor mensen met een beperking om op vakantie te gaan.

Vind MEE in uw gemeente.

Contact