Cliëntstroom Wet Langdurige Zorg op gang

In februari werd bekend dat MEE landelijk gecontracteerd is als onafhankelijke uitvoerder van het wettelijk verankerde recht op cliëntondersteuning voor mensen met een indicatie voor langdurige zorg. Inmiddels zijn de afspraken met de zorgkantoren in het werkgebied, Menzis, Achmea en Eno, allemaal rond en zien we de cliëntenstroom op gang komen.

In de afgelopen maanden zijn we gestart met het genereren van bekendheid voor deze voorziening bij belangenorganisaties, zorgorganisaties, Wmo-raden en gemeentelijke toegangsteams. Enerzijds om hun doelgroepen en cliënten te attenderen op het recht op cliëntondersteuning en de mogelijkheden hierbinnen. Anderzijds om gemeentelijke toegangsteams te wijzen op de kans hun teams te ontlasten door burgers met een Wlz-indicatie direct op te laten pakken door de MEE-consulent. De knip tussen de Wmo en de Wlz is hiermee op dit gebied verdwenen. Ongeacht de zorgzwaarte zit de cliënt bij MEE hoe dan ook goed.

Contact