Collectieve trainingen voor specifieke doelgroepen

Hoe leren cliënten beter hun wensen aan te geven? Grenzen te stellen? Voor zichzelf op te komen? Hoe leren (jonge) mannen met een licht verstandelijke beperking op een gezonde manier omgaan met seksualiteit? Hoe leren kwetsbare (jonge) vrouwen risico’s herkennen als het gaat om social media, sexting en loverboys? En  hoe vergroten cliënten hun vaardigheden op het gebied van vriendschap en relaties, internet en sociale media? Dit vraagt om specifieke kennis en handelingsbekwaamheid in relatie tot kwetsbare doelgroepen en mensen met een beperking.

MEE biedt organisaties, zoals (L)VG-zorgaanbieders, de mogelijkheid om collectief – samen met andere organisaties – cliënten aan te melden voor cursussen op het gebied van onder andere mediawijsheid, weerbaarheid en seksualiteit en relaties. Ervaren consulenten van MEE brengen de cliënten bij elkaar en dragen zorg voor de organisatie van de cursus. Op deze manier hoeft specifieke kennis op dit gebied niet in huis gehaald te worden en is het toch mogelijk om ook bij een beperkt aantal cliënten de ondersteuning aan te bieden die zij nodig hebben en zodoende aan de zorgplicht op dit gebied te voldoen.

Facturatie van deelname vindt plaats aan de zorgaanbieder op basis van een vaste prijs per deelnemer. Wanneer de betreffende cliënt ondersteuning of zorg krijgt op basis van een Wmo-beschikking, dan kan het zijn dat de gemeente deelname aan de cursus financiert binnen de Wmo-dienstverlening. Hierdoor hoeven er door MEE geen kosten in rekening te worden gebracht bij de organisatie. Dit verschilt per gemeente en wordt per deelnemer bekeken bij aanmelding.

Op dit moment worden de volgende cursussen op deze wijze aangeboden. Neem contact op om te bekijken of eventuele andere wensen eveneens opgepakt kunnen worden.

Mediawijsheid

 • Vind ik leuk
  Cursus met 8 bijeenkomsten voor moeilijk lerende jongeren en/of volwassenen. Het doel van de cursus is het bevorderen van gezond gedrag rondom social media, door het beschikken over kennis, (gespreks)vaardigheden en handvatten omtrent sociale media, het herkennen van en omgaan met kansen, risico’s en ongewenst gedrag en het aangeven van grenzen. Alle actuele onderwerpen komen aan bod, zoals WhatsApp, YouTube, Instagram, Snapchat, het accepteren van vrienden, chatten, sexting, grooming en webcam misbruik, omgaan met games en positief gebruik van internet.

  Kosten:
  €525,- per cliënt (uitgaande van een groepsgrootte van max. 8 deelnemers, incl. individuele intake van 2 uur). Na aanmelding wordt gekeken wat de beste groepssamenstelling en gewenste locatie is. Cliënt aanmelden >   Meer informatie aanvragen >

Assertiviteit en weerbaarheid

 • Sterke Mensen / Sterke Vrouwen / Sterke Mannen
  Cursus met 10 bijeenkomsten voor moeilijk lerende mannen en/of vrouwen. Het doel van de cursus is dat deelnemers op adequate wijze voor zichzelf opkomen, doordat zij beschikken over vaardigheden omtrent het bepalen wat weerbaarheid voor hen inhoudt, het aangeven van wensen, het stellen van grenzen en het reflecteren op het positieve effect van dergelijk gedrag op anderen voor de deelnemer. In de cursus oefenen de deelnemers op een veilige manier in het omgaan met grenzen van zichzelf en grenzen van de ander. Ook zelfverdediging komt aan de orde. In de cursus worden situaties uit het dagelijks leven nagespeeld.Kosten: €517,50 – €646,- per cliënt (afhankelijk van groepsgrootte van max. 10 of 8 deelnemers gebaseerd op de achtergrond van de cliënten, incl. individuele intake van 2 uur). Na aanmelding wordt gekeken wat de beste groepssamenstelling en gewenste locatie is. Cliënt aanmelden >   Meer informatie aanvragen >

Seksualiteit en relaties

 • Vriendschap, Relaties, Intimiteit en Seks
  Cursus met 10 bijeenkomsten voor jongeren en/of volwassenen met een kwetsbaarheid of een beperking. Het doel van de cursus is het bevorderen van gezond gedrag rondom seksualiteit en relaties, door het beschikken over kennis en (gespreks)vaardigheden omtrent seksualiteit en relaties, het bespreekbaar maken daarvan, het herkennen van seksueel ongewenst gedrag en het aangeven van grenzen. Er wordt stilgestaan bij eigen wensen en die van anderen, gevoelens, ervaringen, teleurstellingen en verwachtingen. Ook de onderwerpen intimiteit en seksualiteit komen aan bod. Naast het uitwisselen van ervaringen en gevoelens, krijgen jongeren informatie. Onderwerpen als hoe een man of vrouw er uit ziet, veilig vrijen, vrijen met jezelf en met een ander, verkering en grenzen aangeven komen allen aan de orde.Kosten: €517,50 – €646,- per cliënt (afhankelijk van groepsgrootte van max. 10 of 8 deelnemers gebaseerd op de achtergrond van de cliënten, incl. individuele intake van 2 uur). Na aanmelding wordt gekeken wat de beste groepssamenstelling en gewenste locatie is. Cliënt aanmelden >   Meer informatie aanvragen >
 • Make a Move
  Cursus met 8 bijeenkomsten specifiek voor jongens met een relatief laag opleidingsniveau, met als doel het bevorderen van seksueel gezond gedrag en het voorkomen van seksueel overschrijdend gedrag. In de cursus wordt seksualiteit en seksueel gedrag bespreekbaar gemaakt. De jongens worden gestimuleerd om eigen ideeën over en ervaringen met seksualiteit in te brengen en aan te sluiten bij hun vragen en belevingswereld. Er worden verschillende werkvormen ingezet om jongens op een positieve manier te begeleiden bij hun seksuele ontwikkeling. Make a Move heeft een positieve insteek: het realiseren van plezierige relaties en seksuele ervaringen, vrij van dwang, discriminatie en geweld. Make a Move is i.s.m. MEE ontwikkeld door Rutgers (kenniscentrum op het gebied van seksualiteit).Deze cursus wordt gepland afhankelijk van behoefte. Na aanmelding wordt gekeken of en waar de cliënt kan aansluiten. Cliënt aanmelden >  Meer informatie aanvragen >

Op de hoogte blijven van cursusaanbod voor cliënten?

Eens sparren?

Contact

Download folder

Activiteiten

Ernst: “Mijn financiën zijn weer op orde”

Chadrick: “Ik voel me weer fijn op school en thuis”