Corporatiemedewerkers vaak in aanraking met verward gedrag

Corporatiemedewerkers komen vaak in aanraking met verward gedrag , bijvoorbeeld bij huurders thuis of aan de balie. Het gaat dan bijvoorbeeld om:

  • Mensen onder invloed van drank of drugs (70 procent komt dat vaak tegen),
  • Verbale agressie (60 procent)
  • Mensen met waanbeelden of extreme achterdocht (50 procent)
  • Mensen die zich afsluiten van de buitenwereld (54 procent).

Dit blijkt uit onderzoek dat Aedes door het Verwey-Jonker Instituut liet uitvoeren onder corporatiemedewerkers, waaronder wijkbeheerders, woonconsulenten en hun leidinggevenden. Het verwarde gedrag heeft regelmatig een negatieve invloed op de leefbaarheid en zorgt soms voor onveilige situaties voor corporatiemedewerkers, huurders en omwonenden.

Onvoldoende kennis van verward gedrag
Corporatiemedewerkers weten lang niet altijd hoe ze hiermee moeten omgaan. Zij hebben naar eigen zeggen onvoldoende kennis van de oorzaken van verward gedrag (dit geldt voor 39 procent  van de medewerkers) en/of onvoldoende kennis hoe ze zich moeten gedragen in direct contact met een verward persoon (30 procent).

De overgrote meerderheid (83 procent) heeft behoefte aan ondersteuning om veilig hun werk te kunnen doen. Ze vragen vooral om concrete tips om een verward persoon aan te spreken, achtergrondinformatie over oorzaken en het herkennen van verward gedrag en hulpmiddelen om als corporatie een aanpak te maken.

MEE verzorgt ook voor corporatiemedewerkers trainingen rond herkennen van en omgaan met mensen met o.a. een beperking.

 

 

Contact