Cursus weerbaarheid Mannen

De cursus Weerbaarheid Mannen is bedoeld voor (moeilijk lerende) volwassenen die het lastig vinden om voor zichzelf op te komen.

De groep van ca. 10 personen start op woensdagavond 16 september van 18.30 – 20.00 uur op het kantoor van MEE Veluwe in Apeldoorn.

Er zijn 10 bijeenkomsten en deelname is gratis. De avonden worden begeleid door consulenten/trainers van MEE Veluwe.

Voor jezelf opkomen doe je door duidelijk te maken wat je wel én wat je niet wilt. Dit is niet altijd gemakkelijk. In de Weerbaarheidscursus kunnen de deelnemers op een veilige manier oefenen in het omgaan met grenzen van zichzelf en grenzen van de ander. Ook zelfverdediging komt aan de orde. In de cursus worden situaties uit het dagelijks leven nagespeeld, zoals kennismaken en gevoelens uiten.

Doel van de cursus is dat deelnemers leren hun grenzen aan te geven zodat ze zich serieus genomen voelen en merken wanneer iemand anders iets niet prettig vindt.

Onderwerpen

 • Kennismaking met elkaar
 • Introductie op de training
 • Inventarisatie van leervragen
 • Wat is zelfbescherming en regels m.b.t. een training
 • Trots zijn op jezelf
 • Eigen gevoelens leren kennen
 • Grenzen leren kennen
 • Nee zeggen in lastige situaties
 • Lichaamshouding en lichaamstaal
 • Stemgebruik
 • Achtervolgd worden
 • Elkaar helpen en hulp vragen
 • Fysieke technieken
 • Herkennen van gedrag
 • Gepest worden

Effecten op de deelnemers

Ze kennen beter hun eigen grenzen,
Zijn duidelijker naar anderen,
Zijn beter in staat om nee te zeggen en aan te geven wat ze wel willen,
Zijn beter in staat een mening te geven,
Weten wat ze moeten doen wanneer ze aangevallen worden of lastig worden gevallen,
Weten veilige en onveilige plekken beter van elkaar te onderscheiden,
Beheersen een aantal fysieke technieken om zichzelf te verdedigen en zichzelf los te maken,
Nemen een zelfverzekerder houding aan,
Voelen zich sterker in vervelende situaties,
Krijgen vaak plezier in bewegen.

Aanmelden en meer informatie
Aanmelden kan bij MEE Veluwe via (055) 526 92 00. Mailen kan ook naar info@meeveluwe.nl.

Contact