Digimaatjes

Het gebruik van sociale media begint al op jonge leeftijd. Nog voordat de zender zich bewust is van de kracht van sociale media, staat informatie al online. Zonder na te denken over de gevaren en gevolgen. Dit geldt in meerdere mate bij kinderen en jongeren met een (licht) verstandelijke beperking of stoornis. Onbewust gebruik en misbruik van sociale media kunnen leiden tot toenemende kwetsbaarheid en pestgedrag.

Hoewel het gebruik van sociale media veelal plaatsvindt buiten schooltijd, zijn de consequenties merkbaar in de klas. Hoe leer je kinderen en jongeren met een (licht) verstandelijke beperking of stoornis veilig omgaan met sociale media? MEE verzorgt gastlessen en cursussen op het gebied van veilig omgaan met sociale media. We ontzorgen scholen met een effectieve aanpak en bijzondere aandacht voor leerlingen met een beperking.

Resultaten

  • Sociale weerbaarheid vergroten van kinderen/jongeren met een beperking
  • Kennis van en vaardigheden op het internet en sociale media aanleren
  • Mediawijsheid vergroten
  • Zelfstandigheid vergroten
  • Handelingsverlegenheid leerkrachten wegnemen

Meer weten?
Wilt u ook gebruik maken van de kennis vanuit Digimaatjes binnen uw onderwijsinstelling? We delen onze kennis graag om meedoen écht mogelijk te maken. Eens sparren? Neem dan contact op met MEE via 088 633 0 633.

Eens sparren?

Download leaflet

Eens sparren?

Download leaflet

Jaap: “Ze staan vierkant achter me”

Sociale Netwerk Versterking: zo werkt het

Individuele aanbod professional of vrijwilliger