Doemee-award 2019 - MEE voor mij

Doemee-award 2019

Samen sterk voor een inclusieve samenleving!

Eind 2019 wordt de Doemee-award uitgereikt in Gelderland, Flevoland, Drenthe en Overijssel.  Met hun enthousiasme maken zij het verschil; door op zoek te gaan naar de mogelijkheden en niet te blijven denken in beperkingen. Iets wat een podium verdient en extra gewaardeerd wordt met de Doemee-award!

Inzenden
Inzenden is niet meer mogelijk.

Een jury en het publiek kiezen de winnaars
Wie naar huis gaat met de Doemee-award wordt niet door MEE bepaald. Een jury, bestaande uit zowel cliëntvertegenwoordigers als ambassadeur Hans Martijn Ostendorp (directeur Betaald Voetbal De Graafschap), zal zich over de inzendingen buigen en een winnaar per provincie kiezen voor een stimuleringsprijs van € 500,-. Daarnaast zorgt de uitslag van een publieke stemronde voor één extra publieksprijs. De winnaars worden 12 december tijdens een feestelijke uitreiking bekend gemaakt.

Samen sterk voor een inclusieve samenleving
“MEE gelooft in de kracht van het collectief”, vertelt bestuurder Linda Spaargaren. “Een inclusieve samenleving waar iedereen naar vermogen mee kan doen, komt alleen tot stand als iedereen een steentje bijdraagt. Dat hoeft niet altijd groots te zijn. Burgerinitiatieven ontstaan omdat mensen betrokken zijn bij de samenleving. Hetzelfde geldt voor instellingen en bedrijven die bijvoorbeeld mensen met een afstand tot werk of hun mantelzorgers een kans bieden. Of bijvoorbeeld hun informatievoorziening zodanig hebben aangepast dat mensen met een beperking het ook begrijpen. Al deze initiatieven die bijdragen aan een inclusieve samenleving en met positieve, enthousiaste inzet gerealiseerd worden, verdienen een podium”, aldus Spaargaren.

De Doemee-award is een initiatief van MEE en wordt in samenwerking met (lokale) partners uitgereikt.

Partners
Elke organisatie of instelling die een inclusieve samenleving nastreeft en lokale initiatieven die daartoe bijdragen toejuicht, kan partner worden van de Doemee-award.

Dit brengt geen verdere verplichtingen met zich mee. Wel kan de Doemee-award van toegevoegde waarde zijn op uw eigen beleid. En kunt u lokale initiatieven aanjagen en anderen stimuleren tot nominatie van een initiatief dat bijdraagt aan een samenleving waarin iedereen mee kan doen.

Betaald Voetbal De Graafschap is onlangs partner geworden van de Doemee-award 2019. Lees hier waarom directeur Hans Martijn Ostendorp zich inzet als ambassadeur.

Wilt u meer weten of direct partner worden van de Doemee-award? Stuur dan een e-mail naar communicatie@meesamen.nl.

Partners 2019

Contact