Doemee-award 2021

Samen sterk voor een inclusieve samenleving

In december wordt de Doemee-award voor de zesde keer uitgereikt. De Doemee-award is een initiatief van MEE. Het is een stimuleringsprijs voor personen of organisaties die zich met een lokaal initiatief in hun omgeving inzetten voor een samenleving van en voor iedereen. Hun inzet stelt mensen met een beperking, chronische ziekte of een afstand tot de arbeidsmarkt in staat maximaal mee te doen. De winnaar ontvangt een geldbedrag om het initiatief verder uit te bouwen en meer mensen mee te laten doen. Vanaf nu kan iedereen een lokaal initiatief van een persoon of een organisatie inzenden!

Een jury en het publiek kiezen de winnaars

Wie naar huis gaat met de Doemee-award wordt niet door MEE bepaald. Een jury, bestaande uit zowel cliëntvertegenwoordigers als maatschappelijk betrokken partners, buigt zich over de inzendingen en kiest een winnaar per provincie voor een stimuleringsprijs van € 500,-. Daarnaast zorgt de uitslag van een publieke stemronde voor een extra publieksprijs. De winnaars worden tijdens een feestelijke uitreiking bekend gemaakt.

Aanmelden initiatief

Inzenden van een initiatief van een persoon of organisatie kan tot 14 november 2021 via onderstaande button. De lokale initiatieven dienen actief te zijn in Gelderland, Drenthe, Overijssel of Flevoland. In alle vier de provincies wordt een winnaar gekozen.

Samen sterk voor een inclusieve samenleving

“MEE gelooft in de kracht van het collectief”, vertelt bestuurder Linda Spaargaren van MEE. “Een inclusieve samenleving waar iedereen naar vermogen mee kan doen, komt alleen tot stand als iedereen een steentje bijdraagt. Dat hoeft niet altijd groots te zijn. Burgerinitiatieven ontstaan omdat mensen betrokken zijn bij de samenleving. Hetzelfde geldt voor instellingen en bedrijven die bijvoorbeeld mensen met een afstand tot werk of hun mantelzorgers een kans bieden. Of bijvoorbeeld hun informatievoorziening zodanig hebben aangepast dat mensen met een beperking het ook begrijpen. Al deze initiatieven die bijdragen aan een inclusieve samenleving en met positieve, enthousiaste inzet gerealiseerd worden, verdienen een podium”, aldus Spaargaren.

Partners

Elke organisatie of instelling die een inclusieve samenleving nastreeft en lokale initiatieven die daartoe bijdragen toejuicht, kan partner worden van de Doemee-award. Dit brengt voor hen geen verdere verplichtingen met zich mee. Wel kan de Doemee-award van toegevoegde waarde zijn op het eigen beleid. En kunnen partners lokale initiatieven helpen aanjagen en anderen stimuleren tot nominatie van een initiatief dat bijdraagt aan een samenleving waarin iedereen mee kan doen.

Wilt u meer weten of partner worden van de Doemee-award? Stuur dan een e-mail naar communicatie@meesamen.nl

Contact

Eens sparren?

Download leaflet

Rick: “Ik snap nu waarom ik niet meteen moet gaan oplossen en invullen, maar eerst moet beginnen helder te krijgen wat iemand wil bereiken”

Individuele aanbod professional of vrijwilliger