Doemee-award 2020

Samen sterk voor een inclusieve samenleving

Veel mensen en organisaties zetten zich in voor een samenleving waarin ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, een beperking of chronische ziekte optimaal kunnen meedoen. Met hun enthousiasme maken zij het verschil; door op zoek te gaan naar de mogelijkheden en niet te blijven denken in beperkingen. Iets wat een podium verdient en extra gewaardeerd wordt met een Doemee-award.

Stemmen
Er kan niet meer gestemd worden!
Klik hier om de genomineerden te bekijken.

 

 

Een jury en het publiek kiezen de winnaars
Wie naar huis gaat met de Doemee-award wordt niet door MEE bepaald. Een jury, bestaande uit zowel cliëntvertegenwoordigers als maatschappelijk betrokken partners, buigt zich over de inzendingen en kiest een winnaar per provincie voor een stimuleringsprijs van € 500,-. Daarnaast zorgt de uitslag van een publieke stemronde voor een extra publieksprijs. De winnaars worden tijdens een feestelijke uitreiking bekend gemaakt.

Samen sterk voor een inclusieve samenleving
“MEE gelooft in de kracht van het collectief”, vertelt bestuurder Linda Spaargaren van MEE. “Een inclusieve samenleving waar iedereen naar vermogen mee kan doen, komt alleen tot stand als iedereen een steentje bijdraagt. Dat hoeft niet altijd groots te zijn. Burgerinitiatieven ontstaan omdat mensen betrokken zijn bij de samenleving. Hetzelfde geldt voor instellingen en bedrijven die bijvoorbeeld mensen met een afstand tot werk of hun mantelzorgers een kans bieden. Of bijvoorbeeld hun informatievoorziening zodanig hebben aangepast dat mensen met een beperking het ook begrijpen. Al deze initiatieven die bijdragen aan een inclusieve samenleving en met positieve, enthousiaste inzet gerealiseerd worden, verdienen een podium”, aldus Spaargaren.

Sofie Sergeant en Henriëtte Sandvoort ambassadeurs Doemee-award 2020
“Ik vind het heel belangrijk dat mensen met een beperking de kans krijgen uit hun cliëntrol te komen. Dat ze niet alleen de ontvanger van zorg zijn, maar dat ze óók mensen zijn die veel te brengen hebben. Ik vind het belangrijk dat we hen als partner zien; dat we van het wij/zij-denken naar het wij-denken gaan.” Het is de krachtige missie van wetenschapper Sofie Sergeant. Een missie die ze waarmaakt in haar rollen als Onderwijscoördinator en onderzoeker bij Disability Studies (disabilitystudies.nl) in Nederland, én nu ook als ambassadeur van de Doemee-award 2020.
Lees hier het artikel.

Partners
Elke organisatie of instelling die een inclusieve samenleving nastreeft en lokale initiatieven die daartoe bijdragen toejuicht, kan partner worden van de Doemee-award. Dit brengt voor hen geen verdere verplichtingen met zich mee. Wel kan de Doemee-award van toegevoegde waarde zijn op het eigen beleid. En kunnen partners lokale initiatieven helpen aanjagen en anderen stimuleren tot nominatie van een initiatief dat bijdraagt aan een samenleving waarin iedereen mee kan doen.

Wilt u meer weten of partner worden van de Doemee-award? Stuur dan een e-mail naar communicatie@meesamen.nl

Contact