Doemee-award 2021

Samen sterk voor een inclusieve samenleving

Op 15 december vond voor de zesde keer de uitreiking van de Doemee-award plaats. Een stimuleringsprijs van MEE voor personen of organisaties die zich met een lokaal initiatief in hun omgeving inzetten voor een samenleving van en voor iedereen. Hun inzet stelt mensen met een beperking, chronische ziekte of afstand tot de arbeidsmarkt in staat maximaal mee te doen. Iets wat erg gewaardeerd wordt en een podium verdiend met een Doemee-award. Wie naar huis gaat met de Doemee-award is niet door MEE bepaald. Een jury, bestaande uit zowel cliëntvertegenwoordigers als maatschappelijk betrokken partners, heeft per provincie een winnaar gekozen voor een stimuleringsprijs van € 500,-:

De Tingieterij maakt het mogelijk – Drenthe
De Tingieterij maakt het voor mensen met een beperking mogelijk om vanuit hun eigen kracht mee te helpen in de mooie oude handtingieterij. Gekeken wordt naar wat iemand kan en nodig heeft om mee te kunnen doen. Het gaat hier echt om inclusie, omdat mensen met en zonder beperking samenwerken en leren van elkaar. Volgens de jury krijgt inclusie hier een extra meerwaarde omdat ze een oude ambacht aanleren. “Zij zorgen met een traditioneel product voor een nieuwe manier van werken”.

SuperCOOL! – Flevoland
Dit initiatief geeft mensen met een beperking de mogelijkheid om samen met een maatje te sporten. Zij brengen mensen met een verstandelijke beperking in beweging door het aanbieden van verschillende vormen van sport en bewegen. ‘Sporten schept een band en dat is wat dit initiatief teweegbrengt’, aldus de jury. ‘Het zorgt voor verbinding, het verleggen van grenzen en het laat je groeien. Iedereen kan meedoen!’

Stroopwafel Uniek – Gelderland
Met het initiatief ‘Stroopwafel Uniek’ biedt Leer Werkbedrijf Uniek een beschermde leer- en werkplek voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Met een brede, persoonlijke aanpak kunnen zij bijdragen aan de ontwikkeling van zelfvertrouwen, zelfbeeld, sociale vaardigheden en het geluk van de werknemer. Passie en ontwikkeling van de persoon staan centraal. “Tussen het werken door wordt zelfs gezorgd voor beweging, spel en ‘brainbreaks’. Dat geeft een echt clubgevoel’, aldus de jury. “Met dit product produceren iets dat iedereen kent en eet. En dat maken ze ook nog speciaal voor mensen met een allergie”.

Dynamisch op Weg – Overijssel
Werkleerbedrijf Dynamisch op Weg is een opstap naar werk of opleiding waarbij zij op zoek gaan naar iemands kwaliteiten en mogelijkheden. Zij zorgen ervoor dat mensen zichzelf weer nuttig voelen, ertoe doen en van betekenis zijn. Het leerbedrijf is succesvol in de re-integratie, want maar liefst 80% stroomt uit naar een echte baan. Het initiatief toont hiermee sociaal ondernemerschap, omdat het bedrijfsleven erbij betrokken is. “Dynamisch op Weg is een voorbeeld voor werkgevers; zo kun je iemand met een ogenschijnlijke afstand tot de arbeidsmarkt op weg helpen en zich weer betekenisvol laten voelen”, aldus de jury. “Laat het een oproep zijn aan alle bedrijven; volg het voorbeeld van dit initiatief!”


Publieksprijs

Het publiek had dit jaar ook een stem. Iedereen kon via de website stemmen op zijn of haar favoriete initiatief(nemer). De publieksprijs ging naar:

Club On-Beperkt – Drenthe
Zij zorgen ervoor dat mensen met een verstandelijke beperking een avondje uit kunnen zonder dat zij zich bekeken voelen. Maandelijks kunnen ze naar de discotheek om hun netwerk te vergroten en verbindingen te leggen. Zo wordt sociaal contact op een laagdrempelige manier gestimuleerd.

Stichting Wensjes – Flevoland
Zij bieden tijdelijk hulp en proberen mensen weer op weg te helpen naar een menswaardig bestaan. Wensjes geeft binnen 24 uur noodhulp in de vorm van levensmiddelen, kleding en mentale ondersteuning.

Het Borghuis – Gelderland
Een gezellig restaurant met een ongedwongen sfeer waar een hecht team van medewerkers met een beperking werken, samen met hun begeleiders, professionele koks en vrijwilligers.

Geluk in de Tuk – Overijssel
Deze stichting zet zich in voor jong en oud en voor het ervaren en beleven van geluk. Vijf dames bieden de mogelijkheid op persoonlijke en spirituele groei voor de binnen- en de buitenkant.


Samen sterk voor een inclusieve samenleving

“MEE gelooft in de kracht van het collectief”, vertelt bestuurder Linda Spaargaren van MEE. “Een inclusieve samenleving waar iedereen naar vermogen mee kan doen, komt alleen tot stand als iedereen een steentje bijdraagt. Dat hoeft niet altijd groots te zijn. Burgerinitiatieven ontstaan omdat mensen betrokken zijn bij de samenleving. Hetzelfde geldt voor instellingen en bedrijven die bijvoorbeeld mensen met een afstand tot werk of hun mantelzorgers een kans bieden. Of bijvoorbeeld hun informatievoorziening zodanig hebben aangepast dat mensen met een beperking het ook begrijpen. Al deze initiatieven die bijdragen aan een inclusieve samenleving en met positieve, enthousiaste inzet gerealiseerd worden, verdienen een podium”, aldus Spaargaren.


Partners

Elke organisatie of instelling die een inclusieve samenleving nastreeft en lokale initiatieven die daartoe bijdragen toejuicht, kan partner worden van de Doemee-award. Dit brengt voor hen geen verdere verplichtingen met zich mee. Wel kan de Doemee-award van toegevoegde waarde zijn op het eigen beleid. En kunnen partners lokale initiatieven helpen aanjagen en anderen stimuleren tot nominatie van een initiatief dat bijdraagt aan een samenleving waarin iedereen mee kan doen.

Wilt u meer weten of partner worden van de Doemee-award? Stuur dan een e-mail naar communicatie@meesamen.nl

Contact