Partners Doemee-award - MEE voor mij

Partners Doemee-award

Elke organisatie of instelling die een inclusieve samenleving nastreeft en lokale initiatieven die daartoe bijdragen toejuicht, kan partner worden van de Doemee-award.

Dit brengt geen verdere verplichtingen met zich mee. Wel kan de Doemee-award van toegevoegde waarde zijn op uw eigen beleid. En kunt u lokale initiatieven aanjagen en anderen stimuleren tot nominatie van een initiatief dat bijdraagt aan een samenleving waarin iedereen mee kan doen.

Wilt u meer weten of direct partner worden van de Doemee-award? Stuur dan een e-mail naar communicatie@meesamen.nl.

 

 

 

Contact