Sofie Sergeant en Henriëtte Sandvoort ambassadeurs Doemee-award 2020

Van wij/zij naar wij

“Ik vind het heel belangrijk dat mensen met een beperking de kans krijgen uit hun cliëntrol te komen. Dat ze niet alleen de ontvanger van zorg zijn, maar dat ze óók mensen zijn die veel te brengen hebben. Ik vind het belangrijk dat we hen als partner zien; dat we van het wij/zij-denken naar het wij-denken gaan.” Het is de krachtige missie van wetenschapper Sofie Sergeant. Een missie die ze waarmaakt in haar rollen als Onderwijscoördinator en onderzoeker bij Disability Studies (disabilitystudies.nl) in Nederland, én nu ook als ambassadeur van de Doemee-award 2020.

Gelijkwaardige samenwerking
Doen wat je zegt, en zeggen wat je doet; daar gelooft ze in. Met die visie startte ze haarintensieve samenwerking met ervaringsdeskundige Henriëtte Sandvoort. Onder de naam Cabriotraining onderzocht het duo manieren om ervaringsdeskundigen écht mee te laten doen in inclusieve onderzoekstrajecten. Hun bevindingen verwerkten ze in een training waarmee ze het hele land door reizen. Sofie benadrukt: “We trainen ervaringsdeskundigen, maar óók wetenschappers en experts. Want een onderzoekssamenwerking werkt alleen als experts hun hulpverlenersknop kunnen uitzetten. Als ze durven te zeggen dat ze het niet weten, écht iets van de ervaringsdeskundige verwachten en open in gesprek durven te gaan; ook als dat gesprek moeilijk wordt. Alleen in zo’n gelijkwaardige samenwerking is er ruimte om elkaars kennis en ervaringen te benutten. En dán wordt het écht interessant.”

De schoonheid van wat mensen kunnen
Vorig jaar sprak ze tijdens de uitreiking van de Doemee-awards. “Er hing zo’n warme sfeer; heel plezant. De verhalen die door MEE verteld worden zetten mensen met een beperking in hun kracht. Ze laten de schoonheid zien van alles wat ze kunnen; en dat is zó belangrijk.” Tijdens haar intensieve samenwerking met Henriëtte zag ze meer dan ooit welk stigma mensen met een beperking met zich meedragen: “Henriëtte heeft een verstandelijke en visuele beperking. Onderweg zag ik hoe mensen haar continu vroegen hoeveel ze kan zien en merkte ik dat ze mij antwoordden als zij wat vroeg. Dat soort gesprekken geven haar direct een ondergeschikte rol. Een oninteressante rol ook. Terwijl ze zó veel meer is dan dat; ze reist, ze danst, ze drinkt een pintje, ze kan goed schrijven, presenteren en analyseren… Door mensen als Henriëtte niet te benaderen als cliënt, maar te zien wat ze op poten kan zetten, de ideeën die ze heeft, de manieren waarop ze anderen kan inspireren… Dan zie je de schoonheid van wat mensen kunnen.” 

Meedoen is de eerste stap
“Voor mij is meedoen de eerste stap. Dat een ervaringsdeskundige als Henriëtte gemist wordt als ze er níet is. Dat ze nodig is. Dat is voor mij de eerste stap in een gelijkwaardige samenwerking. Meedoen is waarmee het begint. De rest komt daarna.” Als jurylid van de Doemee-award gaat ze vooral op haar gevoel af: “Soms vertellen mensen je iets wat je grijpt. Die echtheid… die vind ik belangrijk. Daarnaast vind ik het belangrijk dat het project ook écht een probleem oplost. Dat het gedragen en mede-ontwikkeld wordt door mensen met een beperking. Dat het écht bijdraagt aan de levenskwaliteit van mensen met een beperking, hun familie en de samenleving in het geheel. Dat is hoe ik vanuit mijn vakgebied naar de inzendingen ga kijken.”

Doemee-award als springplank
De Doemee-award wordt uitgereikt aan een persoon of organisatie die zich inzet voor een samenleving van en voor iedereen. “Dat apprecieer ik bij MEE. Dat ze ook de kleine projecten in het licht brengen. Dat soort projecten hebben de échte ziel en gedrevenheid die je bij massale projecten soms minder ziet. Het begint in het klein; heel authentiek en vol betekenis. De Doemee-award geeft zulke projecten extra zuurstof. Zichtbaarheid, bekendheid; de kans om anderen te inspireren en de mogelijkheid om het misschien wel uit te rollen naar andere plekken in Nederland. Als je iets moois gecreëerd hebt, maak het zichtbaar en deel het zodat ook anderen ervan kunnen profiteren! Ook al heb je een heel klein idee; als dat fantastisch werkt is de Doemee-award een springplank om het de wereld in te brengen.”

Inzenden van een initiatief
De Doemee-award is een aanmoedigingsprijs voor personen en organisaties die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, een beperking of chronische ziekte helpen om maximaal mee te doen in de maatschappij. Tot 1 oktober 2020 kan iedereen een initiatief inzenden via www.doemee-award.nl. Een jury kiest per provincie (Drenthe, Overijssel, Flevoland en Gelderland) een winnaar die een stimuleringsprijs van € 500,- ontvangt. Een publieke stemronde bepaalt bovendien wie er met de publieksprijs naar huis gaat.

Contact