Doetinchem doet mee-award 2020

In het najaar 2020 kon iedereen een persoon of organisatie nomineren voor de Doetinchem doet mee-award 2020. Dit is een prijs voor een persoon of organisatie die zich met een lokaal initiatief in de gemeente Doetinchem inzet voor een samenleving waarin ook mensen met een beperking, chronische ziekte of een afstand tot de arbeidsmarkt optimaal mee kunnen doen.

Vanwege de ontwikkelingen rondom corona is de stemronde & uitreiking van de Doetinchem doet mee-award stopgezet. We geven vervolg aan de Doetinchem doet mee-award zodra de samenleving weer volop draait en er weer allerlei activiteiten plaatsvinden.

Contact