Stichting CARE Travel

Stichting CARE Travel is een regionale organisatie en verzorgt kleine uitstapjes en activiteiten op bijzondere locaties voor mensen die wat extra zorg nodig hebben. Denk daarbij aan thuiszorg, bewoners van aanleunwoningen en mensen die zich in een isolement bevinden. Bewoners van zorginstellingen en woongroepen maar ook mantelzorgers maken gebruik van CARE Travel.

Voorop staat: ‘werken vanuit het hart’. En dat betekent: elkaar ontmoeten, persoonlijke aandacht geven met zorg en tegemoet komen aan individuele wensen.

Contact