Project ‘Drie kunnen meer dan één’

Voor het project ‘Drie kunnen meer dan één’ zijn wij op zoek naar cliënten van MEE en hun naasten. Doe je mee?

Ben je cliënt of patiënt? Of ben je een naastbetrokkene of mantelzorger? En vind je een goed contact tussen cliënt, zijn/haar naasten en hulpverleners belangrijk, ook al is dat misschien wel eens lastig? Dan nodigen wij je uit om mee te doen aan het project ‘Drie kunnen meer dan één’

Dit project is gericht op een betere samenwerking tussen cliënt, naasten en hulpverleners. In de (langdurige) zorg  hebben cliënten, hulpverleners en naasten vaak lange tijd met elkaar te maken. Wij zijn benieuwd hoe dit onderling contact verloopt en willen je ervaringen graag horen. Ze zijn belangrijk voor het onderzoeksproject.

Wie voeren dit onderzoeksproject uit?

Het project wordt uitgevoerd bij vier zorgorganisaties: RIBW Overijssel, MEE, GGNet en Dimence, onder leiding van het lectoraat GGZ & Samenleving van Hogeschool Windesheim.  Contactpersoon voor MEE is Marloes Wijermars – Projectleider Inclusie.

Wat is precies de bedoeling?

  • In het voorjaar van 2021 beginnen we met het voeren van gesprekken met cliënten, naasten en hulpverleners.
  • Ook vragen we deelnemers om een vragenlijst in te vullen.
  • Eind 2021 koppelen we de resultaten van de gesprekken en de vragenlijst terug in een congres.  Natuurlijk nodigen we alle deelnemers van harte uit hierbij aanwezig te zijn en mee te praten.
  • Vervolgens gaan we vanaf begin 2022 in groepen aan de slag om te bespreken hoe de samenwerking tussen cliënten, naasten en hulpverleners beter kan. Het gaat in totaal om 10 groepsbijeenkomsten waarin we ervaringen uitwisselen en oplossingen verkennen: wat werkt wel en wat niet? De onderzoekers begeleiden dit en maken een handleiding voor een goede samenwerking tussen cliënten, naasten en hulpverleners.

De gegevens worden in het onderzoek anoniem verwerkt in handleidingen en een beleidsadvies voor de organisatie waar je bij betrokken bent.

Kan iedereen meedoen?

Ja, als je cliënt bent bij MEE kun je meedoen. De manier waarop dat kan, wordt in overleg met Marloes Wijermans van MEE bepaald.

Vergoeding voor deelname

Voor deelname aan de bijeenkomsten ontvang je per bijeenkomst een vergoeding.

Vragen? Interesse?

Heb je vragen of ben je geïnteresseerd? Laat  dit dan weten aan Marloes Wijermars via telefoonnummer 06 – 51 542 400 of e-mail m.wijermars@meeijsseloevers.nl.

Contact