E-learning: LVB en criminaliteit - MEE voor mij

E-learning: LVB en criminaliteit

Jong volwassenen met een licht verstandelijke beperking (LVB) komen vaker dan gemiddeld met justitie in aanraking. Geschat wordt dat ongeveer een kwart van de jeugdigen in justitiële inrichtingen LVB heeft. Door het tijdig herkennen en vaststellen van LVB kun je voorkomen dat iemand op het verkeerde pad komt. Je ziet dan dat er meer sprake is van onkunde dan van onwil. Ook is het belangrijk om te voorkomen dat iemand met LVB zelf slachtoffer wordt van criminaliteit.

Deze opleiding richt zich op het vergroten van kennis over jong volwassenen met een licht verstandelijke beperking en criminaliteit.

Voor wie
De e-learning is bedoeld voor iedereen die in zijn of haar werk te maken krijgt met jong volwassenen met een licht verstandelijke beperking. Denk hierbij aan professionals die werken in een sociaal wijkteam, op scholen of binnen een sociale werkvoorziening.

Instapniveau 
Om deze opleiding te kunnen volgen beschik je over voldoende theoretische basiskennis over een licht verstandelijke beperking. Heb je nog niet voldoende basiskennis, volg dan eerst de basisopleiding ‘herkennen van en omgaan met een licht verstandelijke beperking’.

Programma en resultaat
De tijdsinvestering van e-learning is 6 uur waarvan 2 uur theorie en 4 uur oefenen in de praktijk. De e-learning is opgebouwd uit de volgende modules:

Module 1. Opfrissen basiskennis LVB
Module 2. Signalen van jeugdcriminaliteit en LVB
Module 3. Aanpak jeugdcriminaliteit: wat kan je als professional doen?
Module 4. Adviezen voor communicatie en omgang

Na afloop van de e-learning:

 • Is je algemene basiskennis over mensen met LVB opgefrist;
 • Heb je theoretische kennis over criminaliteit bij jeugdigen met LVB;
 • Weet je welke signalen kunnen wijzen op criminaliteit en kun je dit bij jeugdigen met LVB herkennen;
 • Weet je wat de beste aanpak is voor criminele jeugdigen met LVB;
 • Weet je hoe je het netwerk rondom een jeugdige in kaart kunt brengen;
 • Weet je hoe je het beste in gesprek kunt gaan met LVB-jeugdigen over criminaliteit;
 • Heb je kennis over het omgaan met weerstand en agressie tijdens een gesprek en kun je dit toepassen in de praktijk;
 • Kun je nagaan of een gesprek effectief was en hiervoor redenen benoemen;
  Kun je reflecteren op je eigen handelen;
 • Weet je waar je staat als professional op het gebied van LVB en criminaliteit en kun je eventuele leerpunten voor de toekomst benoemen.

Kosten en accreditatie 
De e-learning LVB en criminaliteit is 135,00 euro. De opleiding levert 6 registerpunten op voor het opleidingstraject in het kader van de beroepsregistratie bij het SKJ en Registerplein.

Interesse?
Vul hieronder uw gegevens in. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Contact