E-learning: LVB en GGZ-problematiek - MEE voor mij

E-learning: LVB en GGZ-problematiek

Bekend is dat GGZ-problematiek vaak voorkomt bij mensen met LVB. Mensen met LVB lijden drie tot vijf keer vaker aan een psychische aandoening dan de doorsnee populatie. Aan de ene kant kunnen de moeilijkheden en frustraties, die mensen met LVB in de maatschappij ervaren, leiden tot psychische problemen. Aan de andere kant kan GGZ-problematiek hier los van staan, maar wel tegelijk met LVB voorkomen.

Deze opleiding richt zich op het vergroten van kennis over mensen met een licht verstandelijke beperking in combinatie met GGZ-problematiek.

Voor wie
De e-learning is bedoeld voor iedereen die in zijn of haar werk te maken krijgt met kinderen en/of volwassenen met een licht verstandelijke beperking. Denk hierbij aan professionals die werken in een sociaal wijkteam, op een afdeling binnen de gemeente zoals Wmo of werk en inkomen, binnen een sociale werkvoorziening, de geestelijke gezondheidszorg of aan medewerkers op een HR afdeling in een bedrijf waar iemand met een licht verstandelijke beperking werkt.

Instapniveau 
Om deze opleiding te kunnen volgen beschik je over voldoende theoretische basiskennis over een licht verstandelijke beperking. Heb je nog niet voldoende basiskennis, volg dan eerst de basisopleiding ‘herkennen van en omgaan met een licht verstandelijke beperking’.

Programma en resultaat
De tijdsinvestering van e-learning is 5,5 uur en is opgebouwd uit de volgende modules:

Module 1. Opfrissen basiskennis LVB
Module 2. GGZ-problematiek
Module 3. Adviezen voor communicatie en omgang
Module 4. Signaleren en hulp inschakelen

Na afloop van de e-learning:

  • Heb je je algemene basiskennis over mensen met LVB opgefrist;
  • Weet je welke psychische aandoeningen en/of stoornissen voorkomen bij jeugdigen en volwassenen met LVB;
  • Kun je bij jeugdigen en volwassen met LVB ook GGZ problematiek herkennen;
  • Heb je theoretische kennis over de omgang met jeugdigen en volwassenen met LVB en GGZ-problematiek op het gebied van communicatie, houding en omgeving;
  • Kun je in de omgang met jeugdigen en volwassenen met een LVB en GGZ-problematiek, je houding en communicatie aanpassen op het sociaal-emotioneel en cognitief niveau van de gesprekspartner;
  • Heb je kennis over de sociale kaart voor LVB en GGZ-problematiek en hoe deze in de praktijk te gebruiken is.

Kosten en accreditatie
De e-learning LVB en GGZ-problematiek is 135,00 euro. De opleiding levert 5,5 registerpunten op voor het opleidingstraject in het kader van de beroepsregistratie bij het SKJ en Registerplein.

Interesse?
Vul hieronder uw gegevens in. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Contact