E-learning: LVB en verslaving - MEE voor mij

E-learning: LVB en verslaving

Net als veel andere mensen in Nederland gebruiken ook mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) alcohol en drugs. Toch heeft middelengebruik bij mensen met een licht verstandelijke beperking eerder dan bij andere mensen negatieve gevolgen: ze raken sneller verslaafd, ze vertonen sneller buitensporig of grenzeloos gedrag waardoor ze vaker in de problemen komen.

Deze opleiding richt zich op het vergroten van kennis over mensen met een licht verstandelijke beperking en verslaving.

Voor wie
De e-learning is bedoeld voor iedereen die in zijn of haar werk te maken krijgt met jongeren en volwassenen met een licht verstandelijke beperking. Denk hierbij aan professionals die werken in een sociaal wijkteam, op een afdeling binnen de gemeente zoals Wmo of werk en inkomen, binnen een sociale werkvoorziening, de geestelijke gezondheidszorg of aan medewerkers op een HR afdeling in een bedrijf waar iemand met een licht verstandelijke beperking werkt.

Instapniveau 
Om deze opleiding te kunnen volgen beschik je over voldoende theoretische basiskennis over een licht verstandelijke beperking. Heb je nog niet voldoende basiskennis, volg dan eerst de basisopleiding ‘herkennen van en omgaan met een licht verstandelijke beperking’.

Programma en resultaat
De tijdsinvestering van e-learning is 8 uur waarvan 4,5 uur theorie en 3,5 uur oefenen in de praktijk. De e-learning is opgebouwd uit de volgende modules:

Module 1. Opfrissen basistheorie LVB
Module 2. Wat is een verslaving?
Module 3. Welke verslavingen zijn er?
Module 4. Hoe herken je een verslaving?
Module 5. Hoe herken je een verslaving bij iemand met LVB.
Module 6. Hoe begeleid je iemand met LVB die verslaafd is.
Module 7. Signaleren en hulp inschakelen.

Eindopdracht
Na afloop van de e-learning:

 • Heb je je basiskennis over mensen met een licht verstandelijke beperking opgefrist.
 • Weet je wat een verslaving is;
 • Weet je welke verslavingen er zijn;
 • Ken je de criteria van verslaving;
 • Weet je hoe het komt dat mensen met een licht verstandelijke beperking sneller verslaafd zijn;
 • Ken je de signalen van verslaving bij mensen met een licht verstandelijke beperking;
 • Weet je wanneer iemand met een licht verstandelijke beperking een verslaving heeft;
 • Weet je wanneer iemand met een verslaving een licht verstandelijke beperking heeft;
 • Kun je verslaving bespreekbaar maken bij mensen met een licht verstandelijke beperking;
 • Kun je samen met iemand met een licht verstandelijke beperking en een verslaving inzichtelijk krijgen hoe hij functioneert op de 6 levensgebieden;
 • Weet je welke mogelijkheden er zijn om een iemand met een licht verstandelijke beperking en verslaving door te verwijzen voor extra hulp en ondersteuning.

Kosten en accreditatie
De e-learning LVB en verslaving is 135,00 euro. De opleiding levert 8 registerpunten op voor het opleidingstraject in het kader van de beroepsregistratie bij het SKJ en Registerplein.

Interesse?
Vul hieronder uw gegevens in. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Contact