E-Learning: niet-zichtbare beperkingen beter in beeld

De opleiding richt zich op het vergroten van kennis over niet-zichtbare beperkingen en geeft concrete adviezen voor communicatie en omgang. Verward gedrag kan namelijk ook onbegrepen gedrag zijn wat voortkomt uit een beperking, zoals niet-aangeboren hersenletsel (NAH), een licht verstandelijke beperking (LVB) en Autisme Spectrum Stoornis (ASS).

Doelgroep
De e-learning is op maat gemaakt gemaakt voor de volgende zes beroepsgroepen werkzaam in de wijk: agent op straat, sociaal beheerder, wijkverpleegkundige, loket- of baliemedewerker, ambulancepersoneel en doktersassistent.

Doel en leerdoelen
Na afloop van de e-learning:

 • Weet je dat mensen met NAH, LVB en ASS verward gedrag kunnen vertonen dat eerder onbegrepen gedrag is wat voortkomt uit de beperking.
 • Weet je wat NAH, LVB en ASS inhouden.
 • Kun je mensen met NAH, LVB en ASS beter herkennen.
 • Weet je hoe je kunt omgaan en communiceren met mensen met NAH, LVB en ASS.
 • Heb je een beeld van de overeenkomsten en verschillen van kenmerken en aandachtspunten bij communicatie en omgang bij mensen met NAH, LVB en ASS.

Hoe lang duurt deze e-learning?
De totale tijdsinvestering van deze e-learning is 4 uur.

Inhoud
De e-learning bestaat uit:

 • Module 1. Inleiding
 • Module 2. Niet-aangeboren hersenletsel (NAH)
 • Module 3. Licht verstandelijke beperking (LVB)
 • Module 4. Autisme Spectrum Stoornis (ASS)
 • Module 5. Samenvatting
 • Module 6. Opdrachten
 • Module 7. Sociale kaart

Totstandkoming 
De e-learning maakt deel uit van de MEE Academie. MEE heeft als missie meedoen mogelijk maken. Dit doet zij door mensen met een beperking te ondersteunen. De ontwikkeling van de e-learning is mogelijk gemaakt met subsidie van ZonMw en met betrokkenheid van Integraal Werken in de Wijk, Kenniscentrum LVB, Nederlandse Vereniging Autisme (NVA) en het Hersenletselteam uit Overijssel. Verder zijn de inbreng en ervaringen verwerkt van mensen met NAH, LVB en ASS. Naast die van ervaringsdeskundigen zelf is informatie gekregen van de LFB, belangenorganisatie van mensen met een verstandelijke beperking. Vertegenwoordigers van de diverse professionals zijn betrokken bij de ontwikkeling van de e-learning voor hun beroepsgroep.

Kosten en deelnemen
Neem voor vragen contact op met MEE via 088 633 0 633.

Eens sparren?

Op de hoogte blijven? Schrijf je in!

Contact