Een LVB-groep correct signaleren

De Penitentiaire Inrichting (P.I.) Almelo heeft MEE gevraagd om onderzoek te doen naar hoe de LVB-groep adequater kan worden gesignaleerd en welk instrument of proces daarvoor moet worden ingezet.

De aanleiding was dat er binnen het interne detentie- en re-integratie proces onvoldoende aandacht is voor gedetineerden met een licht verstandelijke beperking (LVB). Hierdoor ontstaan verschillende knelpunten binnen en buiten de organisatie. Denk aan miscommunicatie, geen aansluiting van gedetineerde naar burger en frustraties bij zowel gedetineerde als professional.

Het adequater signaleren van deze doelgroep en daarop als organisatie kunnen acteren, zal ervoor zorgen dat deze gedetineerden beter en effectiever kunnen werken aan de basisvoorwaarden van hun re-integratie.

Er is onderzoek gedaan op basis van een literatuurstudie, gesprekken met medewerkers van diverse functies en door mee te draaien met het Re-integratie Centrum. Er werd meegedraaid op verschillende afdelingen met de intakegesprekken van verschillende disciplines. Verder is er aangesloten bij overlegvormen en is er een Quickscan uitgevoerd om de toegankelijkheid van de P.I. op diverse onderdelen te onderzoeken, zoals digitaal, schriftelijk en mentaal. Dit is gedaan door ervaringsdeskundigen van MEE en gedetineerden met een LVB.

Op basis van de resultaten van dit onderzoek zijn er verschillende aanbevelingen gedaan voor het vroeg en adequaat signaleren van de LVB-groep. Dit draagt bij aan het beter en effectiever kunnen werken aan de basisvoorwaarden van de re-integratie van gedetineerden.

De aanbevelingen hadden betrekking op vroegsignalering, scholing, materialen aanpassen en het intakeproces. De aanbevelingen rondom vroegsignalering ziet u in deze infographic.

Bent u benieuwd naar alle resultaten en aanbevelingen of wilt u met ons sparren voor een gelijksoortig onderzoek? Neem contact met ons op: T 088 633 0 633.

Contact