Effectief communiceren

Wanneer de communicatie niet goed afgestemd wordt op uw cliënt of collega met een beperking, kan dit belemmeringen geven als het gaat om:

  • het overbrengen van informatie;
  • het maken, begrijpen en nakomen van afspraken;
  • voor u vanzelfsprekende communicatie en omgang die niet het gewenste effect hebben;
  • conflictsituaties als gevolg van onduidelijkheid en onbegrip;
  • uitval, verzuim en herhaaldelijk terugkerende situaties die hoge kosten met zich meebrengen.

Training Effectief communiceren met mensen met een beperking

Met de kennis en vaardigheden die u opdoet in deze training bent u in staat effectieve communicatievaardigheden in te zetten tijdens gesprekken, overleg en/of in samenwerkingstrajecten met cliënten, klanten of collega’s met een beperking of psychische kwetsbaarheid. Door effectief te communiceren, blijft men niet langer hangen in gedachten en veronderstellingen, maar komt men tot een constructief gesprek, de basis voor duurzame oplossingen. Deze uitgebreide training is geaccrediteerd. Innovatieve methodes als Video Interactie Begeleiding en kennis als het gaat om het herkennen van en omgaan met mensen met een beperking maken deel uit van de training om het doel van de training te ondersteunen.

Resultaten

  • Meer kennis en inzicht in persoonlijke communicatievaardigheden (kwaliteiten worden uitvergroot, ontwikkelpunten komen concreet in beeld);
  • Vaardigheden om deze effectief in te zetten tijdens gesprekken, overleg en/of in samenwerkingstrajecten met cliënten, klanten of collega’s met een beperking of psychische kwetsbaarheid.

De training is geaccrediteerd bij diverse instituten. Eens sparren? Neem vrijblijvend contact op met MEE  via T 088 633 0 633.

Eens sparren?

Download leaflet

Maak nu gebruik van subsidie voor trainingen!

Uitgelicht: Deskundigheids- bevordering binnen vervoersbedrijven

Yvonne: “Ik had nooit gedacht dat een aantal bewoners licht verstandelijk beperkt zouden zijn”

Uitgelicht: Herkennen van en omgaan met LVB

Uitgelicht: Masterclass autisme

Individuele aanbod professional of vrijwilliger