Gastlessen en cursussen op scholen

Hoe wordt seksualiteit en relaties bespreekbaar in de klas? Hoe leren jongens op een gezonde manier omgaan met seksualiteit? En kwetsbare meiden risico’s herkennen als het gaat om social media, sexting en loverboys? Hoe vergroten cliënten hun vaardigheden op het gebied van vriendschap en relaties, internet en sociale media? Dergelijke onderwerpen vragen om specifieke kennis en handelingsbekwaamheid in relatie tot kwetsbare jongeren.

 

Nieuw rapport naar daders mensenhandel toont belang preventie

Het klassieke beeld van een ‘loverboy’ die inspeelt op – en misbruik maakt van – de verliefdheid van zijn slachtoffer is deels achterhaald (bron: rapport ‘Daders van binnenlandse seksuele uitbuiting’ van het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel). Zo is de ronselperiode bij de helft van de onderzochte slachtoffers slechts minder dan een week. Dit benadrukt het belang van preventieve maatregelen om mensenhandel aan te pakken. Download hier het rapport.

 

Gezond gedrag rondom seksualiteit en relaties

MEE maakt zich in samenwerking met scholen sterk voor gezond gedrag rondom seksualiteit en relaties. We kunnen meedenken bij het opzetten van een leerlijn seksualiteit binnen de school of het maken van richtlijnen en gedragsafspraken hoe om te gaan met seksualiteit en relaties binnen de school. En door het aanbieden van gastlessen, ouderavonden, cursussen voor leerlingen en/of trainingen en workshops voor docenten op het gebied van:

 • Het vergroten van de weerbaarheid van kwetsbare meisjes
 • Jongens leren omgaan met grensoverschrijdend gedrag
 • Bespreekbaar maken van seksualiteit en relaties (o.a. voorbehoedsmiddelen, verliefd en verkering, veranderingen in je lijf, verzorging van je lijf, kinderwens)
 • Het leren van vaardigheden op het gebied van vriendschap en relaties, internet en sociale media, sexting (het versturen van naaktfoto’s), grooming (digitale kinderlokker) of loverboys (seksuele uitbuiting)

 

Groot aandeel meisjes met LVB in gedwongen prostitutie

Uit onderzoek blijkt dat meisjes met een licht verstandelijke beperking vaak slachtoffer zijn van gedwongen prostitutie. Ook kwetsbare meisjes die in een jeugdinstelling zitten, zijn een gemakkelijke prooi voor mensenhandelaren die hen buiten opwachten. Het gevolg van onder andere loverboypraktijken, misleiding, gepretendeerde verliefdheid en chantage. Bron: EO-programma ‘Jojanneke in de prostitutie’

 

De gastlessen en cursussen zijn zowel rechtstreeks gericht op leerlingen en jongeren, maar ook docenten worden betrokken en getraind om kennis over te dragen en eventuele handelingsverlegenheid weg te nemen. Bij een gastles langer dan 50 minuten kan ook een combinatie van onderwerpen gemaakt worden. Of er kunnen meerdere lessen met verschillende onderwerpen achter elkaar gegeven worden. Jongeren met specifieke vragen waarvoor een groep of groepsles niet passend is, kan MEE begeleiden in een individueel traject.

Gastles, ouderavond, cursus of workshop op uw school?
Neem contact met ons op voor meer informatie >

Wat anderen vonden
Professionals over de trainingen, gastlessen, ouderavonden en/of cursussen op het gebied van seksualiteit en relaties, omgaan met social media, sexting en/of loverboyproblematiek:

 • “Actuele en herkenbare situaties worden behandeld”
 • “Leerlingen waren onder de indruk van de gevaren”
 • “Juiste interactie”
 • “Goede afwisseling tussen gesprekken en filmpjes”
 • “Besef over hoe snel het zich via social media verspreidt”

Professionals beoordelen de trainers van MEE gemiddeld met een 8,3.

Uitgelicht: enkele voorbeelden van onderwerpen voor gastlessen of workshops voor docenten:

Uitgelicht: enkele voorbeelden van cursussen voor leerlingen

 • Girls Talk – Door een groep van maximaal 8 meiden in 8-10 bijeenkomsten te leren praten over wat hun bezighoudt op het gebied van verliefdheid, relaties en seksualiteit en risicovolle situaties leren herkennen en vermijden, krijgen zij meer inzicht in verschillende aspecten, opvattingen en gevoelens rondom seksualiteit en worden zich beter bewust van hun eigen normen en waarden. Ze leren om hun eigen wensen en grenzen aan te geven op het terrein van seksuele relaties. Ze krijgen informatie over verschillende vormen van risicovol gedrag en leren hoe ze om kunnen gaan met risicovolle situaties. Onderzoek heeft aangetoond dat ‘Girls Talk’ een positief effect heeft op de seksuele weerbaarheid van deze meiden.De cursus wordt samen met iemand van de school gegeven, zodat er tussen de bijeenkomsten door een aanspreekpunt is voor de leerlingen. Gebeurtenissen in de tussenliggende periodes kunnen meegenomen worden in de volgende bijeenkomst, zodat er ingespeeld kan worden op de actualiteit.
 • Boys Talk – De variant van de hierboven beschreven cursus ‘Girls Talk’ voor jongens.
 • Make a Move – In het programma van Make a Move wordt in groepen jongens seksualiteit en seksueel gedrag bespreek gemaakt. De jongens worden gestimuleerd om eigen ideeën  over en ervaringen met seksualiteit in te brengen en aan te sluiten bij hun vragen en belevingswereld. Er worden verschillende werkvormen ingezet om jongens op een positieve manier te begeleiden bij hun seksuele ontwikkeling. Het doel van Make a Move is het bevorderen van seksueel gezond gedrag en het voorkomen van seksueel overschrijdend gedrag. Het programma is afgestemd op jongens met een relatief laag opleidingsniveau. Make a Move heeft een positieve insteek: het realiseren van plezierige relaties en seksuele ervaringen, vrij van dwang, discriminatie en geweld.
 • Vind ik leuk – Cursus met 8 bijeenkomsten voor moeilijk lerende jongeren en/of volwassenen. Het doel van de cursus is het bevorderen van gezond gedrag rondom social media, door het beschikken over kennis, (gespreks)vaardigheden en handvatten omtrent sociale media, het herkennen van en omgaan met kansen, risico’s en ongewenst gedrag en het aangeven van grenzen. Alle actuele onderwerpen komen aan bod, zoals WhatsApp, YouTube, Instagram, Snapchat, het accepteren van vrienden, chatten, sexting, grooming en webcam misbruik, omgaan met games en positief gebruik van internet.
 • VRIS (Vriendschap, Relaties, Intimiteit en Seks) – VRIS is een cursus die bedoeld is om jongeren te helpen vaardigheden te ontwikkelen op het gebied van vriendschap en relaties. Er wordt stilgestaan bij eigen wensen en die van anderen, gevoelens, ervaringen, teleurstellingen en verwachtingen. Ook de onderwerpen intimiteit en seksualiteit komen aan bod. Naast het uitwisselen van ervaringen en gevoelens, krijgen jongeren informatie over intimiteit en seksualiteit, zodat zij weten wat het is en wat de verschillen zijn. Onderwerpen als hoe een man of vrouw er uit ziet, veilig vrijen, vrijen met jezelf en met een ander, verkering en grenzen aangeven komen allen aan de orde.
 • Rots en Water – Rots en Water is een cursus die ontwikkeld is om van fysieke oefeningen een vertaling te maken naar meer mentaal en sociaal gerichte vaardigheden, zoals verbale en communicatieve vaardigheden. Leren over gevoel, begrip en respect voor de grenzen van anderen. Door bewuster te worden van hun eigen lichaam, worden jongeren ook bewuster van hun eigen emoties en gevoel, wat leidt tot meer keuze om anders te handelen in situaties. Juist omdat deze cursus gericht is op het doen in plaats van praten of denken, is deze bij uitstek geschikt voor jongeren met een beperking.

Neem contact op voor meer informatie over de specifieke mogelijkheden voor uw school >

Eens sparren?

Op de hoogte blijven? Schrijf je in!

Contact