- MEE voor mij

Gastlessen sextortion, loverboys, social media

Er is op dit moment veel aandacht voor sextortion; online afpersing met naaktfoto’s of –video’s. Het aantal meldingen van online misbruik van kinderen en jongeren is in de afgelopen tijd met bijna 20% gestegen. De helft van die meldingen komt van jongeren tussen de 8 en 25 jaar. De ervaring van MEE is dat 80% van de klassen waar we komen, aangeeft al eens te maken te hebben gehad met online verspreiding van naaktfoto’s.

Gastles aanvragen
Jaarlijks geeft MEE tussen de 60 en 80 gastlessen op scholen over sexting, sextortion, grooming, loverboys en de rol van social media hierbij. Dit aantal neemt nu al rap toe. Jongeren zijn zich niet bewust van de effecten van het doorsturen van naaktfoto’s. Vanuit ethisch opzicht niet, maar ook niet vanuit juridisch opzicht (kinderporno, dus strafbaar). Voor leerkrachten is het tegelijkertijd ook een lastig onderwerp; kennis, maar ook handelingsverlegenheid spelen hierbij een rol.

We doen een oproep om dit onderwerp samen aan te pakken!

 

 Vraag hier een gastles aan >

“Sluit goed aan bij de belevingswereld”

Leerlingen reageren positief op de gastlessen. Er is veel interactie met de leerlingen. Het gesprek staat centraal, ondersteund door videomateriaal die aansluit bij de belevingswereld van de leerlingen. Leerlingen worden gedwongen om zelf na te denken over het onderwerp, elkaar te voeden én te corrigeren. Daardoor bereiken we meer in de bewustwording rondom de thema’s. Omdat de trainer ook veel ervaring heeft met het herkennen van en omgaan met mensen met een (licht verstandelijke) beperking, kan deze daarnaast van nature goed aansluiten bij eventuele diversiteit van leerlingen.

“Actuele en herkenbare situaties worden behandeld”. “Leerlingen waren onder de indruk van de gevaren”. “Juiste interactie”. “Goede afwisseling tussen gesprekken en filmpjes”. “Besef over hoe snel het zich via social media verspreidt”.

 

Neem contact op voor meer informatie >

Afhankelijk van de behoefte, is het naast gastlessen ook mogelijk leerlingen gedurende 8-10 bijeenkomsten te trainen omtrent mediawijsheid. Ook voor leerkrachten zijn er trainingen rondom eerder genoemde onderwerpen.

MEE streeft naar een inclusieve samenleving. Daarom willen we er, samen met onze partners, alles aan doen om meedoen mogelijk te maken. Door anderen te trainen, bereiken we samen meer.

Checklist voor en na keukentafelgesprek

Checklist voor zorgplan

10 vragen over onafhankelijke cliëntondersteuning

Contact

Cursus of gespreksgroep

Download folder

Chadrick: “Ik doe weer mee!”

Carola: “Ik doe weer mee!”