GeWOON! in Beweging

Het project geWOON! in Beweging maakt het mogelijk dat mensen met een beperking ook gewoon naar een sportschool kunnen gaan om te sporten. Cliënten vanuit PGVZ sporten in een “beschutte” omgeving bij sportcentrum Sonnenberch te IJsselmuiden. Het sportcentrum heeft op de donderdagmiddag hun fitnessruimte beschikbaar gesteld voor de cliënten van PGVZ. Ze sporten hier gezamenlijk onder de bezielende begeleiding van Henk van de Belt. Met zijn enthousiasme heeft hij al een groep van zo’n 25 cliënten gemotiveerd weten te krijgen om wekelijks naar de sportschool te komen.

Contact