Gezond leven mogelijk maken

Gezond leven mogelijk maken is een initiatief van de organisaties MEE Oost, MEE Drenthe, MEE Veluwe en MEE IJsseloevers. Met als doel: meedoen mogelijk maken bevorderen bij alle partijen in de regio die actief (willen) zijn op het thema gezond leven. Door de kennis en expertise van MEE op het gebied van mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) te verbinden met het bredere vraagstuk. En deze te bundelen, verrijken en delen met partners. De integrale benadering van Positieve Gezondheid volgend.

Speerpunt

MEE heeft zich gerealiseerd dat er binnen deze integrale benadering meer specifieke aandacht nodig is voor gezondheidsbevordering bij mensen met een LVB. Daarmee is gezond leven een van de speerpunten geworden. Dit leidt onder andere tot:

  • de ontwikkeling van nieuwe integrale concepten gericht op het bevorderen van gezond leven bij mensen met een LVB;
  • het aangaan van samenwerkingen in onderzoek en praktijk;
  • het samen met partners opzetten van pilots, projecten en initiatieven die we verder (willen) gaan uitbouwen.

Expertisepartner

MEE is de expertisepartner op actuele vraagstukken rondom mensen met een beperking. MEE gelooft in doen. Onze kennis is practice based. We borduren voort op de kennis die er al is. En hebben echte ‘kunners’ in huis. Die meedoen mogelijk maken. En meedoen mogelijk maken faciliteren. Samen met partners. En ervaringsdeskundigen, de mensen om wie het gaat.

Wilt u gezond leven mogelijk maken?

MEE nodigt iedere organisatie die actief is of wil zijn op dit thema uit om zijn/haar vraag  te stellen. Op deze manier kunnen we samen meer mogelijk maken.

Eens sparren?

Op de hoogte blijven? Schrijf je in!

Contact