Gezond leven mogelijk maken

Een gezonde leefstijl helpt om meedoen mogelijk te maken. Bij mensen met een licht verstandelijke beperking is dit niet vanzelfsprekend. Hier valt gezondheidswinst te boeken.

Lees waarom

Regionaal knooppunt voor kennis en expertise

Gezond leven mogelijk maken is het regionale knooppunt voor kennis en expertise op het thema gezond leven, in relatie tot mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB). Het bundelt, verrijkt en deelt practice based kennis en expertise met partners in de provincies Drenthe, Overijssel, Flevoland en Gelderland (volgens de integrale benadering van Positieve Gezondheid). Met als doel: meedoen mogelijk maken bevorderen bij alle partijen in de regio die actief zijn op het thema gezond leven: zorgverzekeraars, zorgkantoren, overheid, GGD, sportorganisaties.

Gezond leven mogelijk maken is een initiatief van MEE, expertisepartner op actuele vraagstukken rondom mensen met een beperking. We geloven in doen. En hebben echte ‘kunners’ in huis. Die meedoen mogelijk maken. En meedoen mogelijk maken faciliteren. Door kennis en expertise te leveren. Nieuwe integrale concepten te ontwikkelen. Samenwerking aan te gaan in onderzoek en praktijk. En pilots en projecten op te zetten of verder uit te bouwen. Samen met partners. En ervaringsdeskundigen, de mensen om wie het gaat. MEE nodigt iedere organisatie die actief is op dit thema uit om haar vraag te stellen. Op deze manier kunnen we samen meer mogelijk maken.

Agenda
12 november 2020 Mini-symposium ‘Nooit meer helemaal de oude’
Beste relatie, Je wenst je te registreren voor het mini-symposium ‘Nooit meer helemaal de oude’ op donderdag 12 november van 14.45 tot +/-...
Lees meer

Wat werkt?

Kennis uit actuele rapporten
Interdepartementaal beleidsonderzoek Mensen met een licht verstandelijke beperking
Ministerie van Financiën – Dit interdepartementaal beleidsonderzoek (IBO) gaat over mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB). Tijdens het onderzoek werd duidelijk dat...
Lees meer
Achtergrondliteratuur laaggeletterdheid en gezondheidsvaardigheden
Pharos – Vijf artikelen met achtergrondliteratuur over laaggeletterdheid en gezondheidsvaardigheden
Lees meer
Actieprogramma Kansrijke Start
Ministerie van VWS – Om ieder kind een gezonde, veilige en kansrijke start te bieden is meer landelijke én lokale aandacht voor de...
Lees meer
Factsheet Laaggeletterdheid en beperkte gezondheidsvaardigheden
Pharos – en op de drie Nederlanders heeft beperkte gezondheidsvaardigheden. Dat betekent dat zij moeite hebben met het vinden, begrijpen en toepassen van...
Lees meer
Gezondheid en kwaliteit van zorg voor iedereen – Wat maakt het verschil?
Pharos – In dit document wordt beschreven welke elementen werkzaam blijken om interventies voor iedereen effectief te maken zodat gezondheidsverschillen verkleinen.
Lees meer
Whitepaper ‘Samenwerken met de mensen om wie het gaat’
Pharos – Als we gezondheidsverschillen duurzaam willen aanpakken, is het cruciaal hun stem echt te gaan horen, te luisteren en onderdeel te laten...
Lees meer
Themadoc Armoede, schulden en gezondheid
Pharos, Gezond in…, Platform 31 – Armoede en schulden hebben impact op de gezondheid en het welzijn van mensen. Stress is daarin een...
Lees meer
Zinnige zorg – Screeningsrapport Gehandicaptenzorg
Zorginstituut Nederland – In Zinnige Zorg-projecten brengt Zorginstituut Nederland in beeld hoe de zorg die vanuit het basispakket wordt vergoed, in de praktijk...
Lees meer
Essay Gezondheidsverschillen
Erasmus Universiteit Rotterdam – Wordt het geen tijd om de grote gezondheidsverschillen in Nederland op te lossen? Een essay over de oorzaken en...
Lees meer
Factsheet Sociaaleconomische gezondheidsverschillen
Pharos – Sociaaleconomische gezondheidsverschillen (SEGV) zijn systematische verschillen in gezondheid en levensverwachting afhankelijk van iemands positie in de maatschappij, veelal uitgedrukt in sociaal...
Lees meer
Tijdig en doordacht – Over preventie bij maatschappelijke opgaven en de rol van gemeenten
VNG – Preventie is in. En dat is begrijpelijk. Voorkomen is beter dan genezen. In dit essay staat de vraag centraal wat preventie...
Lees meer
Gezondheidsverschillen duurzaam aanpakken
Pharos – De impact van gezondheidsverschillen is groot, niet alleen op het levensverloop van mensen zelf, maar ook op de samenleving als geheel....
Lees meer
IBO Mensen met een licht verstandelijke beperking
Ministerie van Financiën – Dit interdepartementaal beleidsonderzoek (IBO) gaat over mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB). Tijdens het onderzoek werd duidelijk dat...
Lees meer
Resultaten uit ervaring
Afstudeeronderzoek ‘Gezonde leefstijl LVB’
Samira Bralten (student Windesheim), MEE – ‘’Hoe kan stichting MEE een bijdrage leveren aan gezondheidsbevordering bij gezinnen waarbij er bij één of beide...
Lees meer
MEE Trend- en signaleringsrapportage
MEE – MEE brengt jaarlijks het MEE Trend- en Signaleringsrapport uit met daarin de knelpunten in de (uitvoering) van wet- en regelgeving, die...
Lees meer
Resultaten trainingen professionals en vrijwilligers
MEE – Een inclusieve samenleving waar iedereen naar vermogen mee kan doen, bereiken we niet alleen. MEE gelooft in de kracht van het...
Lees meer
Maatschappelijke kosten-batenanalyse MEE op Weg
MEE – In haar zoektocht naar het beter aantoonbaar maken van het effect van sociale interventies, heeft MEE Society Impact opdracht gegeven onderzoek...
Lees meer
Resultaten Talenten samen benutten
Movisie, MEE, Heliomare – Hoe zou meer vrijwilligerswerk door mensen met een beperking mogelijk zijn? Vanuit die vraag is Movisie, samen met MEE...
Lees meer
Resultaten Gezond meedoen
MEE – In het integrale concept Gezond meedoen worden mensen met een beperking gemotiveerd om meer te gaan bewegen en gezonder te gaan...
Lees meer
Resultaten Sport MEE
MEE – Het integrale concept Sport MEE voorziet in de behoefte van mensen met een beperking om mee te doen aan reguliere of...
Lees meer
Resultaten Samen Lekker Lang Leven
MEE – Het integrale concept Samen Lekker Lang Leven heeft als doel gezondheidsachterstanden van kansarme gezinnen te verkleinen. Daarbij wilden we niet alleen...
Lees meer

Handig

Herkennen van en omgaan met LVB
Tips voor het herkennen van en omgaan met mensen met LVB
Lees meer
Spinnenweb Hoe lekker zit jij in je vel?
Maak positieve gezondheid bespreekbaar bij mensen met LVB
Lees meer
Bereiken en betrekken inwoners met lage SES
Checklisten en werkvormen om inwoners met lage SES te betrekken
Lees meer
Eenvoudig voorlichtingsmateriaal
Negen gesprekskaarten voor het bespreekbaar maken van gezond leven
Lees meer
Aan de slag met Positieve Gezondheid
Wat is het, hoe voer je het gesprek en wat betekent het in de praktijk?
Lees meer
Tips voor werken met Positieve Gezondheid
8 Tips voor het werken met Positieve Gezondheid
Lees meer

Partners

Ga met ons in gesprek

Bel met een van onderstaande MEE-collega’s:

Peter Revenboer, 06 113 027 30
Patricia Koopman, 06 463 786 08
Christien de Groot, 06 309 972 46
Peter Veldman, 06 121 34 686

Je mag ook je gegevens invullen in onderstaand contactformulier. Dan nemen we zo snel mogelijk contact op!