Gezond leven

Er is een algehele focus op preventie en het bevorderen van gezond gedrag zichtbaar. Mensen en gezinnen met overgewichtsproblemen krijgen zorg en ondersteuning op maat. Sinds 1 januari 2019 is de vergoeding voor deze Gecombineerde Leefstijlinterventie opgenomen in de basisverzekering. Vanaf 2020 komt hulp bij stoppen met roken bij alle zorgverzekeringen in het basispakket. Sportclubs en sportscholen willen hun aanbod nog beter toegankelijk maken voor mensen die niet genoeg sporten of bewegen. Enkele afspraken uit het Nationaal Preventieakkoord. Met het idee dat dit doorwerkt op de gezondheid van heel veel Nederlands, niet alleen voor mensen die nu overgewicht hebben, roken of drinken.

Meedoen wordt dan ook steeds meer in verband gebracht met vitaliteit en een gezonde leefstijl. Daarnaast speelt het ethische vraagstuk in hoeverre iedereen kan meedoen, ook op het gebied van gezondheid en sport. Terwijl juist ook gezinnen met een lage sociaal economische status – waarbij regelmatig sprake is van een licht verstandelijke beperking – oververtegenwoordigd zijn in de groep die een ongezonde leefstijl heeft.

Mensen met een beperking en gezond leven
Mensen met een lage sociaal economische status hebben over het algemeen minder (financiële) mogelijkheden om gezonde keuzes te maken. Daar komt bij dat als er sprake is van een licht verstandelijke beperking, zij in mindere mate bewust bezig zijn met het nastreven van een gezonde leefstijl. Keuzes worden veel meer gemaakt op basis van impulsen op de korte termijn. Bewustwordingscampagnes hebben daarom minder effect op deze doelgroep. Bovendien ontbreekt het mensen met een licht verstandelijke beperking vaak aan een netwerk dat het maken van gezonde keuzes stimuleert. Zij zouden meer baat kunnen hebben bij het korte termijn gerichte ‘belonen’ van gezonde keuzes en het activeren van informele en formele netwerken om iemand heen die dit kunnen ondersteunen. Diverse pilots bevestigen deze gedachte.

Wat kan MEE betekenen op het gebied van gezond leven?
Enkele voorbeelden:

Meer weten? Neem vrijblijvend contact op met een van onze projectleider via T 088 633 0 633, maak gebruik van het contactformulier onder ‘Eens sparren?’ of kijk op onze themapagina www.gezondlevenmogelijkmaken.nl

MEE streeft naar een samenleving waarin iedereen naar vermogen mee kan doen, een inclusieve samenleving. Daarom willen we er, samen met onze partners, alles aan doen om meedoen mogelijk te maken. Door anderen daarbij te ondersteunen en onze kennis te delen, bereiken we samen meer.

Eens sparren?

Op de hoogte blijven? Schrijf je in!

Contact