Goed voorbereid: checklists voor en na keukentafelgesprek

Het ‘keukentafelgesprek’, in veel gemeenten de naam voor het gesprek tussen inwoner en gemeente of bijvoorbeeld wijkteam over de benodigde zorg of ondersteuning. Er bestaat nog veel onduidelijkheid rondom het keukentafelgesprek. Om inwoners te helpen zich goed voor te bereiden, heeft MEE een tweetal praktische checklists ontwikkeld: voor en na het gesprek. 

In een onlangs gepubliceerde reeks over het eerste jaar keukentafelgesprekken in de gemeente Doetinchem (door journaliste Anja Klein), waar ook MEE haar medewerking aan verleende, bleek te meer dat er bij inwoners verschillende verwachtingen bestaan rondom het keukentafelgesprek. “Dan is het goed om te weten dat iedereen recht heeft op het inschakelen van een onafhankelijke cliëntondersteuner. Om het gesprek samen voor te bereiden en de situatie in kaart te brengen of bijvoorbeeld mee te gaan. Dit is bij wet geregeld vanaf 1 januari 2015, en altijd gratis”, aldus Esther Kopmels, bestuurder van MEE Oost. Uit een onderzoek van Aandacht voor Iedereen blijkt echter dat 57% van de mensen die een gesprek met de gemeente hebben gevoerd, niet op de hoogte was van de mogelijkheid een onafhankelijke cliëntondersteuner in te schakelen. “Een gemiste kans”, vindt ook Simone van Ruth, bestuurder van MEE Veluwe en MEE IJsseloevers. “Want uit dezelfde enquête blijkt dat 72% van de mensen die daar wél gebruik van maakten, er heel tevreden over is.”

Checklist voor en na gesprek
Voor iedereen die een uitnodiging van de gemeente of wijkteam heeft gekregen voor een gesprek over de hulpvraag, zorg of ondersteuning, is een tweetal checklists ontwikkeld. Een checklist om het gesprek goed voorbereid in te gaan én een checklist om te evalueren of het gesprek goed verlopen is. Esther Kopmels: “De checklist kun je tijdens het gesprek met de gemeente of het wijkteam samen nog even doorlopen, om te zien of er niets vergeten is. En vind je het lastig om het gesprek alleen voor te bereiden of te voeren, dan kun je altijd iemand uit je omgeving vragen je te helpen, of een onafhankelijke cliëntondersteuner van MEE.” De checklists zijn hier te downloaden.

Contact