Goede begeleiding maakt onbeperkt sporten mogelijk

E-learning traint professionals

Sport en bewegen draagt voor mensen met een beperking bij aan de kwaliteit van leven. Ze lopen daarbij echter vaak tegen belemmeringen aan, maar met de juiste ondersteuning en begeleiding wordt sport ook voor hen toegankelijk. Samenwerkende organisaties hebben binnen het programma ‘Grenzeloos Actief’ een e-learning ontwikkeld, die professionals traint om mensen met een beperking te begeleiden naar sport en beweging.

Uit onderzoek blijkt dat mensen met een beperking en organisaties, die sportaanbod voor deze doelgroep aanbieden, elkaar moeilijk kunnen vinden. Ook is er vaak sprake van praktische belemmeringen om mee te kunnen doen aan sport- en beweegactiviteiten, zoals vervoer, de toegankelijkheid van gebouwen en de juiste ondersteuning en begeleiding. Het ministerie van VWS, Vereniging Sport en Gemeenten, Sportkracht12, NISB/SOS, NOC*NSF en MEE hebben gezamenlijk een programma ontwikkeld om sporten en bewegen voor mensen met een beperking te bevorderen: ‘Grenzeloos actief’. Hierin wordt gebruikgemaakt van regionale en lokale netwerken om te zorgen dat sport beter bereikbaar wordt.

Begeleiden naar passend sportaanbod in de buurt
De e-learning ‘Sporten en bewegen voor mensen met een beperking’ is gericht op het begeleiden en doorgeleiden van mensen met een beperking naar passend sport- of beweegaanbod. Hij is bedoeld voor professionals die werkzaam zijn in de wijk, die in relatie staan tot mensen met een beperking, zoals medewerkers van sociale teams, buurtsportcoaches, beweegcoaches, welzijnsmedewerkers, cliëntondersteuners en praktijkondersteuners. Dankzij subsidie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport kan de e-learning tot 1 augustus tegen een sterk gereduceerd tarief van € 27,50 worden aangeboden. Meer informatie vindt u op www.mee.nl/trainingen.

 

Contact