Niet-zichtbare beperking en onbegrepen gedrag

Wanneer de communicatie niet goed afgestemd wordt op mensen met onbegrepen, verward gedrag, kan dit belemmeringen geven als het gaat om:

  • het overbrengen van informatie;
  • het maken, begrijpen en nakomen van afspraken;
  • voor u vanzelfsprekende communicatie en omgang die niet het gewenste effect hebben;
  • conflictsituaties als gevolg van onduidelijkheid en onbegrip;
  • uitval, verzuim en herhaaldelijk terugkerende situaties die hoge kosten met zich meebrengen.

Training Niet-zichtbare beperking en onbegrepen gedrag
Niet-zichtbare beperking en onbegrepen gedrag is een variant van de training ‘Effectief communiceren’ specifiek gericht op het herkennen van en omgaan met mensen met onbegrepen, verward gedrag. De training focust op de achtergronden van onbegrepen, verward gedrag en draagt kennis over als het gaat om diverse niet-zichtbare beperkingen die ten grondslag kunnen liggen aan verward gedrag: niet-aangeboren hersenletsel (waarbij ook aandacht voor dementie), licht-verstandelijke beperking en autisme.

Met de kennis en vaardigheden die u opdoet in deze training bent u in staat effectieve communicatievaardigheden in te zetten tijdens gesprekken, overleg en/of in samenwerkingstrajecten met cliënten, klanten of collega’s met een beperking of psychische kwetsbaarheid. Door effectief te communiceren, blijft men niet langer hangen in gedachten en veronderstellingen, maar komt men tot een constructief gesprek, de basis voor duurzame oplossingen. Deze uitgebreide training is geaccrediteerd voor diverse beroepsgroepen. Innovatieve methodes als Video Interactie Begeleiding en kennis als het gaat om het herkennen van en omgaan met mensen met een beperking maken deel uit van de training om het doel van de training te ondersteunen.

Kijk hier voor een overzicht van de trainingen niet-zichtbare beperking en onbegrepen gedrag in 2020.

De training kan ook aangeboden worden in combinatie met MHFA, zie hiervoor het trainingspakket Grip op Verwardheid.

Resultaten

  • Begrip voor anders zijn, de achterliggende oorzaak van het vertonen van verward gedrag.
  • Inzicht in niet-zichtbare beperkingen die ten grondslag kunnen liggen aan onbegrepen gedrag.
  • Handelingsvaardigheden en effectief kunnen communiceren met mensen met niet-zichtbare beperkingen (zoals niet-aangeboren hersenletsel, licht verstandelijke beperkingen en autisme).

De training is geaccrediteerd bij diverse instituten. Eens sparren? Neem vrijblijvend contact op met MEE via T 088 633 0 633.

Maak nu gebruik van subsidie voor trainingen!

Contact