Niet-zichtbare beperking en onbegrepen gedrag 2020

Deelname aan de training levert accreditatiepunten op bij diverse registers, zoals kwaliteitsregister V&V, Register zorgprofessionals, Registerplein, SKJ, LH POH GGZ, NVvPO en kwaliteitsregister kraamverzorgenden.

Landelijk neemt het aantal meldingen van verwarde personen steeds meer toe. Vaak wordt de oorzaak van verward gedrag direct gelinkt aan een psychische aandoening. Maar in de praktijk is dit bij 30% van personen met verward gedrag het geval. Veel vaker leidt een licht verstandelijke beperking, autisme of niet-aangeboren hersenletsel tot verward gedrag. Deze mensen worden niet altijd goed begrepen, of zij begrijpen de ‘buitenwereld’ niet altijd.

Deze geaccrediteerde basistraining bestaat uit 3 dagdelen (1,5 dag) met modules gericht op kennis, vaardigheden en beleving. Het doel van de training is dat professionals en/of vrijwilligers met meer kennis over niet-zichtbare beperkingen en een afgestemde communicatie tot een betere samenwerking kunnen komen met mensen met een niet-zichtbare beperking. Om er zodoende voor te zorgen dat zij beter kunnen meedoen in de maatschappij (inclusie).

Nunspeet, Elburg,  Oldebroek

Startdatum 14 januari 2020dinsdag 14 januari 9.00-16.30 uur, maandag 20 januari 9.00-12.30 uur
Startdatum 12 maart 2020donderdag 12 maart 9.00-16.30 uur, dinsdag 24 maart 9.00-12.30 uur
Startdatum 7 mei 2020donderdag 7 mei 9.00-16.30 uur,
dinsdag 19 mei 9.00-12.30 uur

 

 

 

 

Ga voor meer informatie en aanmelden naar de website www.gripopverwardheid.nl of neem contact met ons op via h.braber@meeveluwe.nl.

Contact